Tag: waterplanten

Actueel • 1 reactie

Strijd tegen waterplanten begonnen bij Randmeren

Het maaien van waterplanten bij de Randmeren is begonnen. Iedere zomer vinden de lange, stugge slierten van waterplanten een weg naar de oppervlakte, waar ze in schroeven draaien en achter kielen blijven hangen. Recreanten en reddingsdiensten...

Actueel • 2 reacties

Maaiboten nog niet uitgevaren door ‘gebrek’ aan fonteinkruid

Het maaien van de waterplanten op het IJmeer en Markermeer, werkzaamheden die hiervoor jaarlijks op 1 juli van start gingen, zijn uitgesteld. De maaiboten liggen klaar om uit te varen maar omdat de groei van de waterplanten op dit moment niet...

Actueel

Gevecht tegen het fonteinkruid is weer begonnen

Heb jij dit seizoen al last gehad van fonteinkruid dat langs de kiel hangt of in de schroef vastzit? Zodra de zon zich meer laat zien en de temperatuur oploopt, steken ook deze waterplanten weer de kop op. Onder andere de recreatievaart,...

Actueel • 7 reacties

Verstrikt in fonteinkruid: wat nu?

  Met de vakantie in volle gang horen we overal over de overlast die fonteinkruid met zich meebrengt. De grootste problemen doen zich voor op het Markermeer en de Randmeren. Het kruid is, door de relatief zachte winter, tot hele velden...

Nieuws • 9 reacties

Het leed dat fonteinkruid heet

Begin deze maand is het maaien van de waterplanten op het IJmeer en Markermeer van start gegaan. “Om het vaargebied aantrekkelijk te houden, is het van belang dat er tijdig en voldoende gemaaid wordt,” zegt Gerdina Krijger,...

Actueel

Heb jij de Waterplantmelder-app al op je telefoon staan?

Waterplanten in het IJsselmeergebied gespot? Geef het door via de Waterplantmelder-applicatie aan de provincies Noord-Holland & Flevoland en Rijkswaterstaat. Door een melding te maken help je hen om de waterplantoverlast in kaart te...

Actueel • 2 reacties

Dit seizoen wordt het fonteinkruid óók weer aangepakt

Het Watersportverbond en de HISWA Vereniging hebben samen de nieuwe stichting ‘Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer’ opgericht. Samen gaan zij zich hard maken om het maaien van waterplanten op het IJmeer en Markermeer optimaal te...

Actueel • 4 reacties

Maaien fonteinkruid in het Markermeer is begonnen

Vanaf vandaag wordt het fonteinkruid in het Markermeer gemaaid. De route Marken-Volendam-Hoorn en de haventoegangen van Monnickendam, Marken, Volendam, Edam, Warder, Schardam en Hoorn worden onder handen genomen. De overige hectares worden...

Actueel, Nieuws

Groot baggerplan voor IJsselmeer

Rijkswaterstaat zet in op een meer flexibel waterpeil in het IJsselmeergebied om beter te kunnen inspelen op extremere weersomstandigheden. Daarnaast zal voor natuurdoelen het waterpeil vanaf medio augustus, midden in het vaarseizoen, een...

Actueel • 7 reacties

Waterplantproblematiek wordt nog uitgebreider aangepakt

Ook dit seizoen, zodra de zon zich weer meer laat zien, zal het fonteinkruid gaan groeien en voor overlast zorgen. De afgelopen jaren is de hinder door de waterplanten alleen maar toegenomen. Gelukkig wordt dit jaar de fonteinkruidproblematiek...

Actueel, Nieuws • 8 reacties

Watersportorganisaties maken vuist tegen fonteinkruid

Menig zeiler heeft er al hinder van ondervonden; de waterplanten in het Markermeer en in de randmeren. Wedstrijden moeten worden gestaakt, zeilscholen ondervinden hinder en andere watersporters komen vast te zitten wat in sommige gevallen tot...

Actueel, Nieuws

Overlast van waterplanten?

De laatste jaren is er in Nederland een enorme opmars van waterplanten. In de zomer vormen ze groene velden waardoor vaargebieden moeilijk bevaarbaar worden en de veiligheid van waterrecreanten in het geding komt. Het Watersportverbond is daarom...

Actueel, Nieuws

Laat weten of jij overlast hebt van waterplanten

Om tot een structurele oplossing te komen voor de overlast door waterplanten, hebben een aantal belangenorganisaties een enquête opgesteld voor de watersporter. Heb je afgelopen jaar last gehad van waterplanten tijdens het zeilen? Dan willen...
Sluiten