Actueel

Waterplantproblematiek wordt nog uitgebreider aangepakt

14:00

2013-07-15 14:57:11 EEMNES - Om de drukst bevaren recreatieve vaarroutes in de Randmeren toegankelijk te houden, maait het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren waterplanten. Dit doet men vanaf een visserskotter met scharende messen op zo'n 65 centimeter diepte. ANP KOEN SUYK

Ook dit seizoen, zodra de zon zich weer meer laat zien, zal het fonteinkruid gaan groeien en voor overlast zorgen. De afgelopen jaren is de hinder door de waterplanten alleen maar toegenomen. Gelukkig wordt dit jaar de fonteinkruidproblematiek nog meer aangepakt.

“Dit jaar gaat er meer gemaaid worden dan voorgaande jaren, daar hebben we een vergunning voor gekregen,” zegt Gerdina Krijger, van de HISWA Vereniging. “Zo kan in elk geval de ergste overlast worden tegengegaan. Verder kijken we naar de middellange- en langetermijnoplossingen, zoals verdiepen. Het lastige aan dit probleem is dat de wateren behoren tot Natura 2000-gebieden en dus beschermd zijn. De bodem mag je niet zomaar omwoelen.”

“Fonteinkruid is niet alleen lastig, maar kan ook zorgen voor onveilige situaties”

– Gerdina Krijger, van de HISWA Vereniging

Waterplantproblematiek Webapp

Ook wordt een webapp voor waterrecreanten ontwikkeld met informatie over de actuele locaties van de waterplanten. “Op de app zijn gebieden te zien die je beter kunt mijden,” vertelt Gerdina. “Fonteinkruid is niet alleen lastig, maar kan ook zorgen voor onveilige situaties. Dat is nog iets anders dan alleen hinder…”

De regio vraagt aan het Rijk te komen met aanvullende maatregelen, zoals extra recreatie-betonning en het uitdiepen van recreatievaargeulen en vaarroutes. Een tijdelijke werkgroep bestaande uit Het Platform Waterrecreatie/de Toerzeilers, het Watersportverbond, Coöperatie Gastvrije Randmeren, Sportvisserij Nederland, HISWA Vereniging en de provincie Noord-Holland hebben dit regio-voorstel uitgewerkt. Ook Flevoland en Gelderland en gemeenten en private waterrecreatie-partijen uit het zuidelijk IJsselmeergebied steunen het voorstel. De regio is bereid hier de komende vijf jaar € 1,25 miljoen extra in te investeren. Voorwaarde is wel dat het Rijk ook bijdraagt aan het oplossen van de problematiek.

Teruglopende inkomsten

De waterrecreatie in het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren ondervindt grote overlast doordat het vaargebied wordt beperkt omdat grote delen onbevaarbaar zijn. Daar komt bij dat de recreatievaart noodgedwongen uitwijkt naar de vaargeul voor de beroepsvaart, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Gerdina: “De gebieden buiten de vaargeul zijn soms niet meer bevaarbaar en daardoor gaat de pleziervaart in de vaargeul voor beroepsvaart. Voor beide partijen is dit niet fijn en wordt het veel te druk.” Ook de hulpdiensten ondervinden bij reddingsacties veel hinder van het fonteinkruid vanwege de planten die in de schroef raken.

“Er wordt echt veel schade geleden door de waterplantproblematiek. De bedragen lopen uiteen van € 10.000 tot € 100.000”

– Gerdina

Waterplantproblematiek

(c) Teun Rijsdijk.

De fonteinkruidproblematiek gaat ook gepaard met economische nadelen. Gerdina heeft onderzoek gedaan onder watersportbedrijven die gevestigd zijn in de Randmeren, het IJmeer en het Markermeer over schades die zijn geleden. “Er ontstaat veel financiële schade door het fonteinkruid. De bedragen lopen uiteen van € 10.000 tot € 100.000. Dit komt onder andere door het opzeggen van vaste ligplaatsen in het water en op de wal, teruglopende inkomsten van de verhuur en minder passanten.”

Omslagfoto: Koen Suyk

 

Tags: , , Last modified: 25 april 2018
Sluiten