Actueel

Maaien fonteinkruid in het Markermeer is begonnen

19:40

2013-07-15 14:57:11 EEMNES - Om de drukst bevaren recreatieve vaarroutes in de Randmeren toegankelijk te houden, maait het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren waterplanten. Dit doet men vanaf een visserskotter met scharende messen op zo'n 65 centimeter diepte. ANP KOEN SUYK

Vanaf vandaag wordt het fonteinkruid in het Markermeer gemaaid. De route Marken-Volendam-Hoorn en de haventoegangen van Monnickendam, Marken, Volendam, Edam, Warder, Schardam en Hoorn worden onder handen genomen. De overige hectares worden gemaaid in de wedstrijdgebieden voor de kust van Hoorn en Volendam.

In verband met regelgeving van Rijkswaterstaat kon er niet eerder worden gemaaid dan na 1 juli. In totaal zal 300 hectare worden gemaaid. Die oppervlakte staat gelijk aan circa 600 voetbalvelden. Het maaigebied in het Markermeer is in vergelijking met het verleden verdriedubbeld. Bij goed weer verwachten de vissers (zij zullen gaan maaien) in drie weken de hectares te hebben weggewerkt. Klik hier voor de kaart en bekijk waar er wordt gemaaid.

Fonteinkruid. (c) Corrie de Boer.

Gevaarlijke situaties

De pleziervaart in het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren ondervindt grote overlast doordat het vaargebied wordt beperkt. Grote delen zijn onbevaarbaar door de waterplanten. Daar komt bij dat de recreatievaart noodgedwongen uitwijkt naar de vaargeul voor de beroepsvaart, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Ook de hulpdiensten ondervinden bij reddingsacties veel hinder van het fonteinkruid vanwege de planten die in de schroef raken.

Economische strop

De fonteinkruidproblematiek gaat ook gepaard met economische nadelen. Gerdina Krijger, van de HISWA Vereniging heeft onderzoek gedaan onder watersportbedrijven die gevestigd zijn in de Randmeren, het IJmeer en het Markermeer over schades die zijn geleden. “Er ontstaat veel financiële schade door het fonteinkruid. De bedragen lopen uiteen van € 10.000 tot € 100.000. Dit komt onder andere door het opzeggen van vaste ligplaatsen in het water en op de wal, teruglopende inkomsten van de verhuur en minder passanten.”

Hopelijk wordt door het maaien een groot deel van de (gevaarlijke en economische) overlast teruggedrongen.

Lees ook: Waterplantproblematiek wordt nog uitgebreider aangepakt

Omslagfoto: Koen Suyk

 

Tags: , , , Last modified: 2 juli 2018
Sluiten