Actueel

Dit seizoen wordt het fonteinkruid óók weer aangepakt

19:00

Het Watersportverbond en de HISWA Vereniging hebben samen de nieuwe stichting ‘Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer’ opgericht. Samen gaan zij zich hard maken om het maaien van waterplanten op het IJmeer en Markermeer optimaal te organiseren. Binnenkort gaat een andere werkgroep zich buigen over structurele maatregelen die de groei van waterplanten moet inperken.

Al een lange tijd ondervinden watersporters grote hinder door de overmatige waterplantengroei. Grote delen van het Markermeer, IJmeer en de Randmeren raken in toenemende mate onbevaarbaar door de groei van waterplanten, vooral fonteinkruiden. Hierdoor ontstaan er onveilige situaties en schade aan de boten. Ook de reddingsmaatschappijen klagen over het moeizaam uit kunnen voeren van hun acties.

De nieuwe stichting

Het bestuur van de nieuwe stichting bestaat uit zeven vertegenwoordigers van commerciële én verenigingshavens. De betrokken partijen hebben een document voor de watersporters opgesteld dat gaat over de overlast van de waterplanten. Klik hier om het bestand te bekijken. Hierin valt onder andere te lezen dat jachthavens zeer veel klachten krijgen van hun klanten en geregeld de vaste ligplaats wordt opgezegd om naar een ander vaargebied te vertrekken. Het watersportbedrijfsleven lijdt hierdoor economische schade.

Het maaien van de waterplanten is aan strikte regels gebonden en ‘Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer’ wil proberen de regels te verruimen.

Structurele maatregelen

Naast het maaien, gaat een andere werkgroep zich buigen over structurele maatregelen die de groei van waterplanten moeten inperken. Bijvoorbeeld het verdiepen van vaarwegen en het neerleggen van recreatiebetonning. Ook kijken zij naar wat voor invloed het maaien heeft op de waterkwaliteit en de vispopulatie. Deze werkgroep gaat onder andere bestaan uit vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincies, lokale overheden en private partijen en het Watersportverbond.

Omslagfoto: Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.5

Tags: , , , , , , Last modified: 8 oktober 2019
Sluiten