Actueel

Zó vind je de beste plek om droog te vallen

09:16

Voor veel Wadvaarders is droogvallen de meest intense beleving van het Wad. Het water weg zien trekken, de zeebodem onder je voeten voelen, foeragerende vogels om je heen en het snel rijzende water waarmee je je reis vervolgt.

De plek om droog te vallen vind je natuurlijk in de droogvallende, groene gebieden op de kaart. Om een wandeling op de waddenplaat te kunnen maken wil je zo’n 20 centimeter hoog en droog liggen met laagwater. Een kaartdiepte van 20 centimeter droogvallend lijkt daarvoor perfect maar… in de praktijk pakt dit anders uit.

Laagste astronomisch tij

Een zandbank met een kaartdiepte van 0,2 meter droogvallend blijft met de meeste laagwaters onder water verborgen. Dat komt omdat het nul-niveau (reductievlak) van de kaart lager is dan de waterstand bij de meeste laagwaters. Het laagwater is met springtij vaak nog 20 centimeter boven het reductievlak LAT (Laagste Astronomische Tij) en met doodtij kan dat wel 50 of 60 centimeter zijn. Dan valt een zandbank van 0,2 meter droogvallend helemaal niet droog!

Zeilen nummer 5/2018

Benieuwd naar meer tips om de beste plek te vinden om droog te vallen op het Wad? Die lees je in Zeilen 5/2018. Koop het nummer hier online of in de winkel.

Tekst: Marianne van der Linden
Omslagfoto: ScheepsWijs

Tags: , , Last modified: 22 mei 2018
Sluiten