Zeemanschap

Duitse Wad: bijgewerkte papieren kaarten verplicht?

5 vragen en antwoorden

15:36

Duitse Wad kaarten verplicht

Op het Duitse Wad zijn sinds april 2023 nieuwe vaarregels van kracht. Over waar je wel en niet mag varen of droogvallen. Geen probleem, ware het niet dat Duitsland een ‘papieren kaartplicht’ heeft ingesteld. Vijf vragen en antwoorden over of papieren kaarten op het Duitse Wad verplicht zijn.

Wat verandert er?

Na 20 jaar zijn ze er eindelijk uit hoe de natuurgebieden moeten worden begrensd. De begrenzingen zijn weergegeven in de in april van kracht geworden ‘Befahrensverordnung’, de verkeersregels. Door die andere grenzen gelden in eenzelfde gebied nu andere regels. ‘Allgemeinen Schutzgebiete’ mag je in en buiten de vaargeul varen en ankeren. In ‘Besonderen Schutzgebiete’ mag je altijd in de vaargeul varen, maar erbuiten alleen tijdens bepaalde perioden van het jaar. Droogvallen mag in beide soorten gebied alleen op de aangegeven plekken.

Even de plotterkaart updaten?

Nee. De nieuwe verkeersregels stellen dat watersporters goedgekeurd kaartmateriaal bij zich moeten hebben. En aangezien de meeste plezierjachten geen gecertificeerd digitaal ECDIS-kaartmateriaal hebben zoals beroepsvaart, moet je dus bijgewerkte papieren kaarten hebben.

Welke papieren kaarten voldoen?

De kaarten van het Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrografie (BSH), het Duitse equivalent van de Hydrografische Dienst, NV Verlag en Delius Klasing zijn recent uitgegeven (na 1 januari 2024) en bevatten de actuele gegevens. Mocht je oudere kaarten gebruiken, dan moet je die hebben bijgewerkt. 

Geldt dat ook voor Nederlanders?

Zelfs in Duitsland is er verwarring over de praktische en juridische haalbaarheid van de plicht om ‘goedgekeurd’ kaartmateriaal bij je te hebben, laat staan dat het juridisch mogelijk is om jachten onder Nederlandse vlag daarvoor te beboeten. De verplichting voor kaartmateriaal is overigens niet helemaal uit de lucht gegrepen. Officieel is pleziervaart in Nederland verplicht aan Solas V-eisen te voldoen. Daar wordt niet op gehandhaafd en vrijwel niemand voldoet daaraan. Bovendien zijn de Solas V-eisen zo gesteld, dat ‘deugdelijk en up to date’ kaartmateriaal voldoet.

Toch een papieren kaart halen?

Bijgewerkte kaarten, digitaal of papier, vallen onder goed zeemanschap, dus bijwerken is sowieso belangrijk. De boete voor een niet-bijgewerkte kaart is zo’n 100 euro. Voor alle bijgewerkte nieuwe papieren kaarten ben je een veelvoud kwijt. 

Lees ook: Betonning vaargeul Schluchter bij Norderney blijft voor problemen zorgen


Praktijkgids Naar zee

€13,49

In deze compacte gids over voor het eerst oversteken naar Engeland of richting het Kanaal:

  • Zeemanschap
  • Tochtplanning
  • Navigatie
  • Meteorologie
  • Inspiratietochten overzee
Tags: Last modified: 8 juli 2024
Sluiten