Adverteren bij Zeilen

Zeilen  is een onafhankelijk, nieuwsgierig mediaplatform met een tijdschrift en diverse online kanalen dat bol staat van zeilpassie en waarin de lezer getrakteerd wordt op verhalen, praktische tips en trucs om nog meer plezier uit het zeilen te behalen maar ook technische beschouwingen, zeevaartkunde, meteorologie en avontuur. Veel abonnees sturen zelf ook verhalen in. Daarnaast test de redactie elke maand een of twee boten en uiteraard is er nieuws over evenementen en wedstrijden. 

Lezers, fans en volgers
Lezers van Zeilen hebben over het algemeen zelf een boot of zijn in ieder geval gepassioneerd bezig met zeilen, hebben een bovengemiddeld opleidingsniveau en zijn tussen de 16 en 75 jaar oud. Met recht is Zeilen een blad van zeilers, voor zeilers en door zeilers. Ook online hebben wij een interessant bereik, onder andere op zeilen.nl,  Facebook en Instagram.

Bereik en conversie
Wil je zichtbaarheid midden in de doelgroep? Bereik en conversie met jouw advertentie? Wij bieden oplossingen in ons magazine en ook online om te laten zien dat ‘de zeiler bij deze aanbieder moet zijn’.  

Klik hier om naar ons aanbod te gaan voor bereik en conversie met jouw commerciële boodschap. 

Merk bouwen in de zeilers doelgroep
Zeilen heeft veel ervaring met het helpen bouwen van merken met gesponsorde artikelen die aansluiten op de interesse van onze lezers. In vertrouwde schrijfstijlen en opmaak bevat het nuchtere, informatieve en inspirerende inhoud met veel impact die de lezer nog lang bijblijft. De gesponsorde artikelen worden geschreven door de Zeilen redactie en herkenbaar gelabeld dat het gesponsord is. 

Klik hier om naar ons aanbod te gaan om jouw merk te bouwen via merkverhalen (storytelling). 

Interesse in de mogelijkheden tot adverteren?

Neem contact op met onze accountmanager: 

Erik van Kasteel
+31 (0)6 – 14 63 18 43
erik@zeilen.nl 

Sailing is an independent media platform with our printed magazine and various online channels that is brimming with sailing passion and in which readers are treated to stories, practical tips and news to get even more fun out of sailing but also technical reflections, nautical science, meteorology and adventure. Many subscribers also send in stories of their own. In addition, the editors test one or two boats each month and, of course, there is news about events and races.

Readers, fans and followers

Readers of Zeilen generally own a boat or are passionate about sailing, highly educated and between 16 and 75 years old. Zeilen is a magazine for sailors and by sailors. A household name in our sport since 1987.  Our  reach online is substantial, including zeilen.nl, Facebook and Instagram.

Reach and conversion

Do you want visibility amongst sailors? Ensure reach and conversion with your adverstisement? We offer solutions in our magazine as well as online creating visibility amongst every active sailor in the Netherlands and Belgium.

Click here to go to our offer for reach and conversion with your advertisement.

Brand building in the Zeilen target audience

Zeilen has extensive experience in helping building brands with sponsored articles that match our readers’ interests. In familiar writing style and format, it contains down-to-earth, informative and inspiring content with high impact that stays with the reader for a long time.

Sponsored articles are written by the Sailing editorial staff and labeled clearly that it is sponsored.

Click here to go to our offer to build your brand through brand stories (storytelling).

Interested in advertising opportunities?

Please contact our account manager:

Erik van Kasteel
+31 (0)6 – 14 63 18 43
erik@zeilen.nl

 

Last modified: 19 juni 2024

Comments are closed.

Sluiten