Actueel

Officieus registratiebewijs ICP zorgt voor tumult: hoe zit het?

12:03

Nederlandse jachtbezitters hebben last van een minieme wijziging in het ICP, het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen. Waar vroeger bij ‘nationaliteit’ gewoon ‘Nederlands’ stond, is dit nu veranderd in ‘niet van toepassing’. Actualiteitenprogramma Nieuwsuur toonde in hun televisie-uitzending van woensdag 28 oktober dat tientallen Nederlandse zeiljachten door de Italiaanse overheid aan de ketting zijn gelegd, omdat het ICP niet meer wordt geaccepteerd. We schreven eerder over de problemen met het ICP in Maandoverzicht van Zeilen 10/2019 en de hernieuwde aandacht is reden om de zaak nog eens op een rij te zetten.

Slapende honden wakker gemaakt

Een akkefietje met een schip dat Libische bootvluchtelingen op zee oppikte en in Italië weer aan wal zette, maakte de slapende honden wakker. Dat schip met de naam Lifeline was met een ICP ‘geregistreerd’ onder Nederlandse vlag. Een Nederlands schip, dus ook Nederlandse verantwoordelijkheid, vonden de Italianen. En daar had de Nederlandse overheid geen trek in. Om de schijn van een Nederlandse nationaliteit weg te nemen, gaf de overheid het Watersportverbond opdracht om op het ICP, onder het kopje ‘nationaliteit’, ‘dutch’ te veranderen in ‘non-applicable’, niet van toepassing. Gevolg: Nederlandse zeilers die met zo’n ICP rondvaren, zijn het haasje.

ICP nooit nationaliteitsbewijs geweest

We spraken in oktober 2019 met het verantwoordelijk ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: “Het ICP is nog steeds geldig op de wijze waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is: als eigendomsbewijs van het vaartuig. Een aantal landen erkent het ICP als zodanig: Oostenrijk, Kroatië, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Servië, Slowakije, Verenigd Koninkrijk, België, Moldavië en Roemenië. Deze erkenning is gebaseerd op een aanbeveling van de VN. Andere landen hebben geen enkele relatie met het ICP en hebben dit ook nooit gehad. Het ICP is nooit een document geweest waarmee aangegeven kon worden onder Nederlandse vlag te varen.”

Het Watersportverbond heeft op haar website, onder het kopje Veelgestelde Vragen, ook de door het ministerie genoemde landen staan. Er is daarbij ook uitdrukkelijk aangegeven dat Portugal en Italië het ICP niet erkennen. |Update 29/10/20, 16:54 uur: een van de gedupeerden, die meewerkte aan de reportage van Nieuwsuur, geeft in een reactie aan dat de genoemde lijst op de website van het Watersportverbond pas later is geplaatst en dat zijn oude ICP niet werd geaccepteerd in Italië.| In de uitzending van Nieuwsuur werd vermeld dat, na telefonisch contact van Nieuwsuur met de Spaanse overheid, ook Spanje het ICP niet meer zal accepteren.

Het oorspronkelijke ICP.

‘Door andere landen aangezien als vlaggenbrief’

“In het verleden is het ICP door de autoriteiten van sommige landen aangezien voor een document dat het eigenlijk niet is. Men ging ervan uit dat met het ICP kon worden aangetoond dat een vaartuig officieel de Nederlandse nationaliteit had en dus onder Nederlandse vlag voer. Daar is het ICP echter niet voor. Het begrip ‘Nederlandse vlag’ komt uit de (beroepsmatige red.) zeevaart en heeft geen enkele relatie met het ICP. Op het ICP is dit nu verduidelijkt.”

Eén manier om een vaartuig onder Nederlandse vlag te krijgen

“Ook al was het ICP daar niet voor, het werd door sommige landen per vergissing wel aangezien voor een document dat het recht gaf onder Nederlandse vlag te varen. Dit heeft tot een aantal vervelende incidenten geleid. Er is maar één manier om de Nederlandse nationaliteit te geven aan een vaartuig en dus de Nederlandse vlag te verkrijgen. Dat is via een zeebrief en een nationaliteitsverklaring. Die zijn te verkrijgen via de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) na teboekstelling van het vaartuig bij het Kadaster.” Zie de website van ILenT. “Het ICP kan echter nooit in de plaats komen van een nationaliteitsverklaring en een zeebrief. Op basis van een ICP zal dus nooit de ‘Nederlandse vlag’ worden verkregen.”

Watersportverbond slechts uitvoerend orgaan

Het watersportverbond is al zeker sinds oktober 2019 op de hoogte van de problemen en zei toen in een reactie dat ze slechts als uitvoerend orgaan handelt. “De aanpassing (dat ‘dutch’ veranderd is in de tekst ‘non-applicable’ red.) van het Nederlandse ICP komt vanuit het ministerie. Bij ons komen sinds deze aanpassing zeer regelmatig opmerkingen en klachten binnen over de onduidelijkheid van het ICP voor de recreatievaart. (…) Het ministerie moet hier uiteindelijk een beslissing over nemen die wij dan weer kunnen doorvoeren.”

(c) Jacek Kijewski/Pixabay

Bijkomend misbruik

Dat een motorschip dat vluchtelingen overzet zich beroept op een certificaat voor pleziervaartuigen is al discutabel, maar Nieuwsuur vertelde ook dat diverse Italianen en Spanjaarden het slechts enkele tientjes kostende Nederlandse ICP gebruiken om de regelgeving in eigen land te ontlopen. Je kunt als niet-Nederlander een ICP aanvragen als je aan een van de volgende eisen voldoet: je woont aantoonbaar langer dan vijf jaar in Nederland, hebt een verblijfsvergunning of hebt een Europees paspoort. |Update 29/10/20, 20.19 uur: ook criminelen hebben de weg naar het eenvoudig verkrijgbare ICP gevonden, stelt Nieuwsuur.|

Hoe regel je échte registratie?

Voor pleziervaartuigen is het niet verplicht om een registratiebewijs te hebben. Wel adviseert de overheid om een zeebrief aan te vragen voor pleziervaartuigen die internationale reizen maken. Zo’n zeebrief geldt als identiteitsbewijs én eigendomsbewijs van je boot en je het recht om de Nederlandse vlag te voeren. Voor een zeebrief is een inschrijving in het Kadaster (een teboekstelling of wel registratie) verplicht. Die inschrijving is tevens het juridische eigendomsbewijs van de boot.

Waarom dan ICP?

Om te beginnen kost een teboekstelling bij het Kadaster kost 485 euro. Bij eventuele verkoop van de boot levert een teboekstelling bovendien wel eens problemen op, omdat zonder aanvraag van wijziging bij het Kadaster de verkochte boot officieel eigendom blijft van degene die hem bij het Kadaster heeft laten inschrijven. Daarnaast is de teboekstelling is niet het enige waarvoor betaald moet worden. De zeebrief zelf kost nog veel meer. Afhankelijk van de ligplaats van het jacht komt er nog zo’n 1750 tot 3000 euro aan kosten bij. En wat kost een ICP? Een luttele 33 euro.

Omslagbeeld (c) Ajel/Pixabay

 

Tags: , , , , , , Last modified: 6 november 2020
Sluiten