Nieuws

‘Waddenzee verdrinkt nog deze eeuw’

10:45

De Waddenzee kan de komende eeuw ‘verdrinken’ door bodemdaling een zeespiegelstijging. Dat staat in een rapport van de Waddenvereniging dat woensdag 10 mei werd gepubliceerd. Onder invloed van zout- en gaswinning in het waddengebied daalt de bodem, terwijl de afzetting van sediment achterblijft en de zeespiegel stijgt door broeikasgassen. Dat kan er nog voor het jaar 2100 voor zorgen dat de Waddenzee geen droogvallende delen meer kent.

Zeespiegelstijging

De zeespiegel stijgt nu per jaar zo’n 2 à 3 millimeter, maar dat zet zich de komende eeuw niet lineair door. Aan de hand van metingen en modelberekeningen kan worden gesteld dat de verhoging per jaar toeneemt. Volgens onderzoek van onder andere het KNMI zal de zeespiegel de komende eeuw gemiddeld 50 centimeter centimeter stijgen, maar het KNMI noemt eveneens de mogelijkheid van een scenario waarin de zeespiegel 2,5 tot 3 meter stijgt. Als de zeespiegel langzaam genoeg stijgt, is de natuur in staat om de zeebodem – en dus de platen – in de Waddenzee mee te laten stijgen.

Bodemdaling

Tegelijkertijd daalt de zeebodem ter plaatse door gas- en zoutwinning, waardoor het effect van wordt versterkt. Het rapport stelt: “Er bestaat onvoldoende wetenschappelijke basis voor vergunningen voor delfstoffenwinning in de Waddenzee.” De onderzoeken die bij vergunning voor delfstoffenwinning worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld gebaseerd op de gegevens van slechts één afstudeeronderzoek.

Maatregelen

We kunnen als maatschappij de verdrinking van het unieke natuurgebied de Waddenzee dus op twee fronten tegengaan. Zowel door ons eigen steentje bij te dragen aan het terugdringen van de opwarming van de aarde als door het heroverwegen van de delfstoffenwinning in en rondom het waddengebied.

Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschapsjournalist, klimaat- en aardwetenschapper Rolf Schuttenhelm, in opdracht van de Waddenvereniging. Het rapport kwam tot stand met medewerking van TU Delft, zeeonderzoeksinstituur NIOZ, Universiteit Wageningen en Universiteit Utrecht.

Tags: Last modified: 11 mei 2017
Sluiten