Actueel, Nieuws

Beperkte doorvaart bij Hollandsche IJsselkering

09:20

Rijkswaterstaat voert van 15 april tot en met 30 september grote onderhoudswerkzaamheden uit bij de Hollandsche IJsselkering. Op werkdagen en incidenteel op zaterdag is de doorvaart bij de Hollandsche IJsselkering van 06.00 uur tot 19.00 uur beperkt. De beroeps- en recreatievaart kan dan alleen via de Algerasluis doorvaren. Dit kan enige vertraging opleveren. Het wegverkeer zal naar verwachting niet of nauwelijks hinder ervaren van de werkzaamheden die vanaf het water worden uitgevoerd.

Hollandsche IJsselkeringDe werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van een nieuwe damwand, het plaatsen van een kabelkoker en het aanbrengen van bodembescherming en nieuwe taludbekleding. Deze werkzaamheden zijn nodig om de stabiliteit, de waterkerende functie en de veiligheid van de kering te kunnen blijven garanderen. Rijkswaterstaat voert de werkzaamheden vanaf het water uit met behulp van drijvend materieel. Ook worden bijna alle materialen via het water aangevoerd.

Hinder voor scheepvaart

Het werkgebied bij de Hollandse IJsselkering is afgebakend en gemarkeerd door een boeienlijn. De doorvaart over de Hollandsche IJssel is op werkdagen en incidenteel op zaterdagen van 06.00 uur tot 19.00 uur beperkt. De beroeps- en recreatievaart kan dan alleen gebruikmaken van de Algerasluis.

Bedientijden Algerabrug

Tijdens de periode van groot onderhoud zijn de bedientijden van de Algerabrug conform het bedienregime.

Staande Mastroute

Gebruikers van de Staande Mastroute kunnen enige hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Voor vragen kan men bellen met het algemene informatienummer van Rijkswaterstaat (0800-8002) of met de regionale verkeerspost Dordrecht (0800-023 62 00). De verkeerspost Dordrecht fungeert als maritieme meldkamer en is voor nautische informatie bereikbaar via het algemene marifoonkanaal 71 (VHF 71)

Bron: Rijkswaterstaat

 

Tags: , Last modified: 19 april 2016
Sluiten