Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Aanpassingen scheepvaartroutes Noordzee

16:18

Op donderdag 1 augustus 2013 00.00 UTC (02.00 uur lokale tijd) verandert de gehele routestructuur in het Nederlandse deel van de Noordzee. Rijkswaterstaat verlegt in twee dagen tijd alle boeien die de nieuwe vaarroutes gaan aanduiden. De Noordzee is met 260.000 scheepsbewegingen één van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld en zeker de meest gebruikte zeestraat in Europa. De aanpassingen van de zeeroutes gebeuren in samenspraak met België, Groot-Brittannië en Duitsland.

De veranderingen

Windmolens Noordzee

Net als nu al bij Rotterdam, komt in het aanloopgebied naar IJmuiden een verkeersscheidingsstelsel (VSS). Er worden onder andere nieuwe ankergebieden ingesteld en een aantal bestaande gewijzigd. Koopvaardijschepen krijgen voortaan een ankerplek toegewezen om de scheepsbewegingen zoveel mogelijk te reguleren. Voormalige munitiestortplaatsen worden uit veiligheidsoverwegingen in het vervolg aangeduid als areas to be avoided.

Veiliger en efficiënter

De nieuwe vaarroutes moeten de scheepvaart op de Noordzee veiliger en efficiënter maken. De nieuwe vaarroutes creëren meer ruimte voor ander gebruik van de Noordzee, zoals de olie- en gaswinning en de aanleg van windmolenparken.

In Zeilen 7 staat een uitvoerig overzicht van de veranderingen op de Noordzee. Let op, de bijschriften bij de twee kaartjes op pagina 25 (oude en nieuwe situatie) zijn helaas tijdens het productieproces verwisseld. Links staat de nieuwe situatie en rechts de oude.

 

Tags: Last modified: 1 augustus 2013
Sluiten