Actueel

5 feiten rondom varen met mist

18:24

Rond deze tijd van het jaar, is de kans aanwezig dat we te maken krijgen met mist en laaghangende bewolking. Voor de komende dagen wordt dat weerbeeld ook voorspeld. Soms doemt er midden op het water een boot voor je neus op en dat kan voor vervelende situaties zorgen. Om narigheid te voorkomen, zijn er een aantal regels verbonden aan varen met mist.

1. 1000 en 400 meter

Door het verschil in temperatuur tussen de lucht en het water ontstaat er mist. Die mist zorgt ervoor dat het zicht beperkt wordt. Er wordt gesproken over slecht zicht, als je minder dan 1000 meter ver op de hoofdvaarwegen kunt kijken en minder dan 400 meter op andere vaarwegen. Deze richtlijnen houden Rijkswaterstaat en de politie aan. Bij varen met slecht zicht zijn dezelfde voorrangsregels van kracht als bij goed zicht. Wel moet bijvoorbeeld de snelheid worden aangepast en dienen schippers zoveel mogelijk stuurboord van het vaarwater aan te houden.
Zet de marifoon op het blokkanaal en geef eventueel gevraagde informatie over de positie, koers en snelheid door. De navigatieverlichting moet aan en de radarreflector moet worden gehesen.

2. Radar

De regels voor het varen bij slecht zicht zijn afhankelijk van de locatie. Op de meeste rivieren, kanalen en grote wateren geldt het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) of het Rijnvaartpolitiereglement (RPR). Op een groot deel van de vaarwegen in Nederland, en op de Westerschelde en het Kanaal van Gent-Terneuzen, is het daarom verplicht om bij slecht zicht op een radar te varen. Let er wel op dat dit een goedgekeurde radar moet zijn. Daarnaast moet de schipper beschikken over een radarpatent of over een diploma dat hieraan gelijkgesteld is. En houd er ook rekening mee dat AIS niet gelijk is aan een radar.

Het marifoonbericht van 3 maart 2021. Klik op de afbeelding om deze groter te bekijken.

3. Mistsein

Schepen zijn in een aantal gevallen verplicht om een mistsein te geven. Bij een mistsein moet je elke minuut één lange stoot geven. Een boot groter dan twintig meter moet een mistsein geven en een uitkijk voorop de boot plaatsen. Op boten onder de twintig meter is het sein niet verplicht, maar mag het wel gegeven worden. Bijvoorbeeld als zij onderweg zijn naar de dichtstbijzijnde geschikte plek om stil te liggen en geen radar hebben of geen marifooncontact kunnen maken met de overige scheepvaart. Ook schepen die nabij een vaargeul stilliggen en niet beschikken over een marifoon moeten bij naderende schepen een geluidssein geven.

4. Geen radar? 

Geen goedgekeurde radar en doorvaren vind je niet meer verantwoord? Houd dan zoveel mogelijk stuurboord aan en ga op de eerste geschikte plaats, buiten de vaargeul, stilliggen tot de mist is opgetrokken en het zicht voldoende is verbeterd. Doorvaren is niet alleen gevaarlijk, maar je riskeert ook een boete.

5. Boete

Als je vaart zonder radar waar dat verplicht is, of als je zonder radar vaart bij slecht zicht, dan riskeer je een boete van 550 euro. Eind oktober vorig jaar werden schippers in de sluis van Vlissingen al teruggestuurd door de waterpolitie omdat zij niet over de verplichte radar beschikten. Er was ook een schipper die zijn actie moest bekopen met een proces-verbaal. Hij probeerde namelijk ter hoogte van Terneuzen de vaargeul over te steken waarbij een bijna-aanvaring werd veroorzaakt.

Zie ook: 12 tips voor varen bij mist

Tags: , , Last modified: 4 maart 2021
Sluiten