Veiligheid

Varen bij mist: wat mag wel én niet

17:07

Afgelopen dinsdag hebben drie zeiljachten het de beroepsvaart op de Waddenzee erg moeilijk gemaakt. Ondanks het slechte zicht door de mist, plaatselijk minder dan 150 meter, waren de boten uitgevaren zonder radar aan boord. Ook gaven zij geen gehoor aan diverse oproepen op het marifoonkanaal binnen het blokgebied. Hoe zit het precies met de regels?

Veranderde weersomstandigheden kunnen het zicht belemmeren op het water. Speciaal hiervoor zijn er regels opgesteld. Meestal worden die van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) gehandhaafd. Het BPR moet op bijna alle wateren in ons land worden nageleefd. In de wetgeving staat geen omschrijving van het woord mist. Daarom houden de handhavende organisaties de volgende richtlijnen aan. Er wordt gesproken van slecht zicht als je niet verder kunt kijken dan 1000 meter op de hoofdvaarwegen (grote nationale vaarwegen die de provincies met elkaar verbinden met een bepaald transportvolume) en niet verder dan 400 meter op andere vaarwegen.

Ze zijn zich niet bewust van het gevaar

– Woordvoerder van de Landelijke eenheid Ed Kraszewski

Radar in de mast

Radar in de mast. Foto: Jean-Pierre Bazard

Radar vs. AIS

Woordvoerder van de Landelijke eenheid Ed Kraszewski: “Varen bij mist is onverantwoord van de schippers. Of het is pure onwetendheid en zijn zich niet bewust van het gevaar. Het probleem van zonder marifoon varen is dat ook al zie je elkaar (op de radar), je kunt niet communiceren. En juist hetgeen wat je bij mist moet doen is met elkaar afspraken maken zodat je weet wat de ander gaat doen.”

Op een groot deel van de Nederlandse vaarwegen is het verplicht om bij slecht zicht op radar te varen en hier gelden bepaalde regels voor. Zo moet bijvoorbeeld de radar goedgekeurd zijn en moet de schipper in het bezit zijn van een radarpatent – of een diploma dat hieraan gelijk is gesteld – en een vereiste vaarbevoegdheid.

Weergave van het scheepsverkeer door AIS. Foto: fr:User:Pline.

En let op: AIS is géén vervanger van de radar. Dit komt omdat AIS navigatie-ondersteunend werkt, maar geen navigatiesysteem is. Het is daarom verboden om op vaarwateren, waar je verplicht bent met radar te varen, alleen AIS te gebruiken. Met radar kan worden bepaald of er schepen in de omgeving zijn en je kunt er boeien of andere objecten op zien. Met AIS is dit niet mogelijk en kun je alleen schepen waarnemen die zelf ook over AIS beschikken.

Overrompeld

Wanneer je tijdens je rit met goedgekeurde radar en marifoon in ene te maken krijgt met slecht zicht, dan is het per situatie verschillend hoe je te werk moet gaan. In ieder geval moet je altijd de snelheid aanpassen aan het zicht, de plaatselijke vaarwegomstandigheden en de aanwezigheid van andere schepen. Mocht verder varen gevaar met zich meebrengen, dan word je geacht stil te gaan liggen op een dichtstbijzijnde, geschikte plaats.

Een boot groter dan twintig meter moet een mistsein geven en een uitkijk voorop de boot plaatsen. Het mistsein is een lange stoot met tussenpozen van hoogstens één minuut. Op boten onder de twintig meter is het sein niet verplicht, maar mag het wel gegeven worden.

Ik snap de hoge nood niet van mensen die per se bij mist willen varen

– Kraszewski

Op de bon geslingerd

Kraszewski: “Er zijn altijd mensen die denken dat ze genoeg kennis en ervaring hebben om met dichte miste het water op te gaan. Dan denken ze dat zolang ze buiten de geul blijven of op de rivieren dicht langs de kribben varen het wel goedkomt. Maar voor je het weet ben je je oriëntatie kwijt. Ik snap de hoge nood niet van mensen die per se bij mist willen varen.”

Een vrachtschip vaart met mist over de IJssel nabij het Gelderse Bronkhorst. Foto: Vincent Jannink

Als je bij slecht zicht vaart op een vaarweg waar radar verplicht is of je zet de tocht toch voort terwijl dit niet veilig is, dan kan een bevoegde autoriteit, zoals Rijkswaterstaat of de waterpolitie, een verkeersaanwijzing geven om op een bepaalde plaats stil te gaan liggen. Hier moet gehoor aan worden geven. Bijvoorbeeld door voor anker te gaan naast de geul. Als je vaart zonder radar in een gebied waar dat verplicht is, je vaart zonder radar bij slecht zicht of je verkeersaanwijzingen negeert, dan loop je het risico om een boete van €550 te krijgen.

“De bedragen van de bekeuringen zijn niet misselijk,” zegt Kraszewski. “Dit is omdat je onnodig levens in gevaar brengt. Niet alleen dat van jezelf, maar ook dat van anderen. Verplaats je eens in een beroepsvaart schipper. Stel dat hij je boot overvaart, omdat hij je niet ziet door de mist. Met wat voor gevoel moet hij of zij dan verder leven?”

Lees ook: 12 tips voor varen bij mist

Bron: Varen doe je Samen!

 

Tags: Last modified: 22 maart 2021
Sluiten