Actueel

Waterplanten: zoeken naar een oplossing

17:45

2013-07-15 14:57:11 EEMNES - Om de drukst bevaren recreatieve vaarroutes in de Randmeren toegankelijk te houden, maait het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren waterplanten. Dit doet men vanaf een visserskotter met scharende messen op zo'n 65 centimeter diepte. ANP KOEN SUYK

Afgelopen jaar was er weer veel overlast door waterplanten. Vele watersporters gaven aan dat ze meer last hadden van het fonteinkruid dan in voorgaande jaren. Al lange tijd wordt er door het Watersportverbond samen met onder andere Coöperatie Gastvrije Randmeren, Sportvisserij Nederland en HISWA Vereniging gezocht naar een oplossing. Tot nu toe is die oplossing vrijwel altijd het wegmaaien van de planten geweest.

Plan de campagne

Op het Eemmeer worden vanaf een vissersboot waterplanten gemaaid. Om de drukst bevaren recreatieve vaarroutes in de Randmeren toegankelijk te houden, wordt de vaargeul vrijgemaakt van begroeiing. Foto: Koen Suyk

Maandag 25 september kwamen in Marina Muiderzand verschillende mensen van jachthavens en watersportverenigingen uit het IJmeer- en Markermeergebied bij elkaar. Hier wisselden zij ervaringen uit en dachten na over een mogelijk succesvolle strategie om het waterplantprobleem op te lossen. Zowel voor de korte, als de lange termijn. Net als bij de Randmeren is op waterkaarten van het gebied tussen Noord-Holland en Flevoland precies ingetekend waar welke gebruiker, zoals wedstrijdzeiler, kitesurfer, toervaarder, et cetera dit jaar overlast heeft gehad.

Naast vertegenwoordigers van het Watersportverbond en de Coöperatie Gastvrije Randmeren waren er ook afgevaardigden van havens en verenigingen uit Muiderzand, Muiden, Durgerdam, Monnickendam en Hoorn bij de bijeenkomst aanwezig. Alle opmerkingen worden door het Watersportverbond verwerkt tot één kaart die zal worden besproken met andere gebruikers van het gebied. Het doel is om vóór 1 december 2017 een vergunningaanvraag in te dienen voor het maaien in de zomer van 2018. Deze is gemaakt op basis van de wensen van de havens en verenigingen.

10 %

Stichting Maaien Waterplanten Randmeren, speciaal in het leven in geroepen door het Watersportverbond en HISWA vereniging, betaalt elk jaar vissersboten om bepaalde velden te maaien. Ondanks deze maatregel klaagden waterrecreanten over de overlast op het Gooi- en Naardermeer. Ook het IJ-, Marker-, Alkmaardermeer en de Belterwijde groeiden afgelopen maanden bijna letterlijk dicht. Natura 2000, een netwerk van Europese natuurgebieden met de daaraan verbonden wet- en regelgeving, heeft bepaald dat er maar tien procent mag worden gemaaid. Het is dus logisch dat de watersporter nog steeds klaagt over de hinderlijke waterplanten, ook al wordt er gemaaid.

Symptoombestrijding

Het maaien van de waterplanten helpt de watersporter, maar is feitelijk niets meer dan symptoombestrijding. Een oplossing op langere termijn is niet alleen lastig te vinden, maar ook moeilijk te implementeren. Al jaren wordt er door sommige partijen gezegd dat het een kwestie van tijd is voordat de bodembedekkende ‘kranswieren’ het fonteinkruid verdrijven. Eerder sprak Zeilen met bioloog Marco Kraal (in het septembernummer), die zei dat Kranswieren niet groeien op klei, wat nou juist het bodemsoort is dat we terugvinden op de Randmeren en het Markermeer. Op enkele plaatsen is toch gezien dat dit gebeurt, maar nog niet op grote schaal.

De waterplantproblematiek stond ook op de politieke agenda. Na het zomerreces zou hier aandacht aan worden besteed. Wat hier van terechtgekomen is, of dat dit überhaupt al besproken is, is niet bekend.

Lees ook: Watersportorganisaties maken vuist tegen fonteinkruid

Coverfoto: Koen Suyk

Tags: Last modified: 27 september 2017
Sluiten