Actueel

Innovatief maaiponton maakt fonteinkruid een kopje kleiner

Maaimachine genomineerd door de WOW-prijs

09:09

In de haven van WSV de Eendracht in Bunschoten-Spakenburg is vorige maand een innovatief maaiponton in gebruik genomen. Het nieuwe ponton kan sneller maaien, waardoor recreatiewater in kortere tijd weer bevaarbaar wordt. Preciezer en efficiënter maaien wordt steeds belangrijker. Doorontwikkeling van de maaitechniek was een uitdaging die in de coronapandemie door de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren met de maaiende visserijbedrijven en twee lokale machinebouwers werd opgepakt. Resultaat is een geheel nieuw maaiponton met innovatie maaikop, een afstelbare maaibalk en opvoerbanden die het maaisel aan boord brengen.

De maaicapaciteit van de nieuwe maaikop is ongeveer het dubbele van de oude maaiboot. En de opslagcapaciteit van het nieuwe ponton is ruim voldoende om de dagelijkse hoeveelheid maaisel te verzamelen, zodat tussentijds maaisel lossen niet langer nodig is. Leen Verbeek (commissaris van de Koning van de provincie Flevoland), Kees Kooijman (voorzitter van de Stichting Maaien), Rita Braam (directeur Gastvrije Randmeren) en Gerrit Gortzak (Technisch projectmanager Thuishavens, namens alle sponsoren) gaven het sein voor de ingebruikname met een gezamenlijke druk op de knop waarmee de motor gestart werd.

75.000 gebruikers voor Waterplanten.nu

Naast dit traject is met Techmaps, een uit Amsterdam, gewerkt aan een app die tijdens het varen in beeld brengt welke locaties gemaaid zijn en waar veel of weinig waterplanten staan. De app Waterplanten.nl synchroniseert op dagelijkse basis met de maaiprestaties van alle maaiboten, dus ook van dit nieuwe maaiponton. De gratis te downloaden webapp is in 2022 gelanceerd en telde het eerste jaar al 75.000 gebruikers.

Structurele oplossingen vragen een lange adem

Het budget voor het maaiponton werd bij elkaar gebracht door meer dan twintig watersportbedrijven en -verenigingen uit de Randmerenregio, de provincies Flevoland, Gelderland, Utrecht en Noord- Holland, door private partijen en de 15 samenwerkende Randmeergemeenten verenigd in de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren. De substantiële bijdrage van de bedrijven uit de watersportbranche laat zien dat er ook in de recreatiesector sprake is van een breed gedeeld besef van de urgentie van een effectievere aanpak.
Met hun financiële steun toonden de vier provincies betrokkenheid bij het maaibeheer dat vaarrecreatie mogelijk blijft maken. Rita Braam: “Voor structurele oplossingen zijn de provincies samen met Gastvrije Randmeren ook aan zet, maar dat is niet één-twee-drie geregeld. We zijn blij met de tijdelijke subsidies die de provincies bijdragen voor maaibeheer”.

Jop Fackeldey, gedeputeerde van de Provincie Flevoland en voorzitter van de landelijke werkgroep waterplanten: “De investeringen in natuur en gebiedsinrichting die nodig zijn voor een structurele oplossing vragen een lange adem. De recreant kan daar niet op wachten. Natuurlijk is een structurele aanpak belangrijk maar voor het leven van alledag, voor deze zomer en de aankomende seizoenen, is dit maaiponton wat je nodig hebt. Namens de vier provincies wil ik een bijzonder woord van waardering uitspreken voor het feit dat zoveel havens en private sponsors hebben bijgedragen aan het initiatief voor dit nieuwe maaiponton”.

Kees Kooijman, voorzitter van de Stichting Maaien en drijvende kracht achter de vernieuwingen: “Bij dit project zijn veel partners betrokken geraakt. Zonder steun van anderen hadden we dit nooit voor elkaar gekregen. We zijn dan ook blij dat we deze mijlpaal, de ingebruikname van het maaiponton, kunnen vieren met ontwerpers, bouwers, maaiers en het brede en grote gezelschap van sponsoren”.

 

Maaiponton genomineerd voor de WOW-prijs

31 projecten schreven zich dit jaar in voor de WOW-prijs, de prijs voor opschaalbare samenwerkingsprojecten in weg-, vaarweg- en waterbeheer. Er is een juryprijs van €10.000,- en een publieksprijs van €5.000,-. Project Innovatie Maaitechniek en Vaartuignavigatie, het nieuwe maaiponton, is een van de acht genomineerden. De jury beoordeelde de inzendingen op criteria als effectiviteit en complexiteit in samenwerking, innovatie, duurzaamheid en deelbaarheid.
Op vrijdag 30 juni pitchten de acht genomineerden hun project voor de jury. Mede op basis van deze pitch bepaalt de jury wie de winnaar is van de juryprijs. De winnaar blijft geheim tot de landelijke WOW-dag op 2 november. Tijdens dit congres wordt de jury- en publieksprijs uitgereikt.

Tags: Last modified: 19 juli 2023
Sluiten