Actueel, Nieuws

Weten hoe de wind waait

11:28

Het Watersportverbond en I-Sail ondertekenden woensdag 14 maart 2012 een supplier overeenkomst voor het gebruik van de I-Sail Windkaart applicatie. In de voorbereiding richting de Spelen 2012 wil de Nederlandse zeilploeg vertrouwd raken met de locale omstandigheden op het water in Engeland.

De I-Sail Windkaart is ontwikkeld door I-Sail in samenwerking met het Watersportverbond, InnoSportLab Den Haag en InnoSportNL. Deze sportinnovatie maakt de wind inzichtelijk van één trainingssessie of van langere periodes. Het ‘grid’ van de I-Sail Windkaart kan worden aangepast naar wens van de zeilcoaches. Bij voldoende meetwaarden kan een fijnmazige windkaart worden gepresenteerd per race-area op het olympische zeilwater.

Inzicht in wisselende omstandigheden
Bij wedstrijdzeilen draait het om het zo hard mogelijk varen. Tegelijkertijd is het heel belangrijk dat de juiste richting wordt gekozen. Dat klinkt logisch, maar daar komt veel bij kijken. Zo spelen structurele winddraaiingen en geografische factoren als bossen, heuvels en steden een essentiële rol. Dat de wind in een zeilgebied structureel varieert, is vaak kwalitatief wel bekend, maar kwantitatief niet. Waar vinden nu precies die wind draaiingen en windsterkte veranderingen plaats? Hoe kunnen zeilers daarop effectief inspelen? De I-Sail Windkaart geeft hierop concrete antwoorden. Dat kan letterlijk het verschil tussen winnen en verliezen betekenen.

Meten is weten
Omgaan met de wisselende omstandigheden vereist naast gevoel, ook kennis van zaken. Het Watersportverbond werkt daarom samen met het InnoSportLab Den Haag aan het realiseren van een windregistratie-systeem, waarbij de coachboten tijdens trainingen automatisch wind meten en opslaan. Op deze manier komt heel effectief een grote hoeveelheid data beschikbaar, waarmee de coaches en zeilers hun voordeel kunnen doen.

I-Sail
I-Sail biedt zeilers verschillende producten die gedetailleerde en up-to-date informatie geven over lokale windbewegingen en -condities. Naast de I-Sail Windkaart is er bijvoorbeeld een I-Sail App waarmee zeilers tracks kunnen vergelijken met die van concurrenten. I-Sail stelt zeilers met zijn producten in staat om zijn of haar tracks te analyseren en zich zo te verbeteren. Vanaf 1 maart 2012 is I-Sail Official Supplier van het Watersportverbond. www.i-sail.com

Watersportverbond
Het Watersportverbond is dé vertegenwoordiger van de watersport. Het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (Watersportverbond) is de overkoepelende organisatie van 460 watersportverenigingen in Nederland met 100.000 leden in de disciplines Motorbootvaren, Zeilen, Kite- en Windsurfen en Kanovaren. De missie van het Watersportverbond is het stimuleren en faciliteren van plezierig, veilig, duurzaam en succesvol watersporten!

InnoSportNL
InnoSportNL is dé verbindende factor tussen sport, wetenschap en bedrijfsleven. InnoSportNL initieert, faciliteert en realiseert de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten voor Nederlandse sporters. Deze innovaties stellen sporters in staat om duurzame vooruitgang, voorsprong en winst te boeken en om sportprestaties neer te zetten die olympische ambities waarmaken.

In Nederland beschikt InnoSportNL over zes InnoSportLabs met test- en onderzoeksfaciliteiten om innovatieve projecten uit te voeren. Sport, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken hier samen aan baanbrekende uitkomsten. www.innosport.nl

InnoSportLab Den Haag ( Innovatie in zeilen )
Het InnoSportLab Den Haag brengt zeilsport, bedrijfsleven en kennis bij elkaar om innovatieve projecten te realiseren. Het lab bevindt zich in Scheveningen bij de trainingslocatie van de Nederlandse kernploeg en talenten. Het doel is niet alleen om de prestaties van de topzeilers te ondersteunen, maar ook om nieuwe mogelijkheden te scheppen voor bedrijvigheid in de zeilbranche. Het lab geeft universiteiten, hogescholen en andere kennisinstellingen bovendien de mogelijkheid om kennis in de praktijk te brengen en studenten nauw bij die praktijk te betrekken. www.innosportlabdenhaag.nl
Bron: www.watersportverbond.nl

Tags: Last modified: 23 maart 2012
Sluiten