Actueel

Harry Wagemakers per direct opgestapt als voorzitter Watersportverbond

12:46

Harry Wagemakers laat via een persbericht van het Watersportverbond weten zijn voorzitterschap van het verbond per direct neer te leggen. Als reden geeft het bestuur aan dat zij te weinig vertrouwen en draagvlak krijgen vanuit de aangesloten verenigingen. Daarnaast is het bestuur van mening dat er een voortdurend patroon van onvrede is bij een deel van de leden.

Vanaf maart zal er een interim-voorzitter aangesteld worden die “gericht aan de slag gaat met de krachtige vertaling van de visie, missie, essentie en rol van het Watersportverbond en de uitwerking hiervan met bestuursvorm, strategie en financieel perspectief. Omdat er tegelijk ook wijzigingen in de samenstelling van het bestuur aan de orde zijn, zorgt de interim-voorzitter ook dat het bestuur snel kwalitatief en kwantitatief op sterkte komt.”

Belangrijkste taken voor de interim-voorzitter zijn het relevant houden van het Watersportverbond voor de zeiler en focus houden op de Olympische Spelen, de voorbereidingen van twee WK’s in Nederland en de werving van nieuwe sponsors, waaronder een nieuwe hoofdsponsor.

Meer bestuurswijzigingen

Een deel van het bestuur treedt gefaseerd terug. Vice-voorzitter en secretaris, Jan Stelwagen, neemt, naast zijn huidige taken, tot aan de start van de interim-voorzitter tijdelijk waar en richt zich op de lopende zaken, de voorbereiding op de extra ALV en de communicatie met de Controleraad en de Benoemingscommissie.

Marieke Poulie (topsport) en Peter Burggraaff (wedstrijdsport) gaan gemotiveerd en gedreven door ingegeven door de actualiteit in hun portefeuilles. Frank van den Wall Bake gaat zich volledig toeleggen op de sponsorwerving.

Bovenstaande besluiten zijn genomen op de Algemene Ledenvergadering van 14 december 2019 en de berichtgeving daarover op 19 december 2019.

Lees het volledige persbericht van het watersportverbond hier

Tags: , , Last modified: 13 januari 2020
Sluiten