Nieuws

Verzegeling vuilwatertank – laat je stem horen!

16:38

Door de afsluiters van vuilwatertanks van pleziervaart te verzegelen wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) de waterkwaliteit van onze binnenwateren verhogen. Het toepassen van zegels moet het handhaven van het lozingsverbod -dat al sinds 2009 van kracht is- vergemakkelijken.

Deel je zienswijze

Momenteel werkt het ministerie van I&W de uitvoering van deze verzegeling uit in het zogenaamde Besluit activiteiten leefomgeving (BAL). De wijziging van de BAL stelt verzegeling verplicht per 1 juli 2022. Het ministerie biedt de mogelijkheid om tot 3 september je zienswijze in te dienen. Dat kan via deze link. Ruim 700 watersporters hebben dat al gedaan.

In een persbericht laat het Watersportverbond weten achter het lozingsverbod te staan, maar vindt dat de verplichte verzegeling te snel gaat. Het verbond stelt een overgangsperiode voor van vijf jaar, waarin jachthavens voor meer uitpompstations kunnen zorgen en er zuiveringsinstallaties op de markt kunnen komen. Deel jij deze zienswijze? Gebruik dan de tekst van het Watersportverbond in je reactie.

Verzegeling wél te handhaven?

In 2018 diende D66-kamerlid Tjeerd de Groot in 2018 een motie in met het voorstel om afsluitkranen van vuilwatertanks te verzegelen. De motie werd aangenomen, met als belangrijkste argument dat het lozingsverbod op die manier beter te handhaven is. De vraag is of verzegeling wél te handhaven is. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met zeegaande jachten, moeten die na elke zeetocht een nieuw zegel laten aanbrengen?

Zuiveren voor het lozen

Volgens de wetswijziging is een goedgekeurd systeem om water te zuiveren aan boord een toegestaan alternatief voor de verzegeling. Dergelijke systemen zijn echter nog niet goed verkrijgbaar en bovendien erg prijzig.

Het Duitse bedrijf  Tom Logisch verkoopt een vuilwaterbehandelingssysteem genaamd Enteron. Het apparaat maakt gebruikt van levende bacteriën die het vuile water omzetten in gezuiverd, helder water, dat voldoet aan de eisen van de International Maritime Organisation (IMO) voor lozing in oppervlaktewater. Ze zijn te koop voor zo’n 10.000 euro en met een lengte van zo’n anderhalve meter niet goed te installeren op kleine jachten.

 

Tags: Last modified: 5 januari 2022
Sluiten