Actueel, Nieuws

Rijkswaterstaat vervangt zomerboeien

13:00

In de winter vervangt Rijkswaterstaat op veel vaarwegen in Nederland de zomerboeien voor winterbestendige ‘ijssparren’, tegen ijs bestendige boeien. Afgelopen week zijn deze werkzaamheden afgerond. Na een proef in het afgelopen jaar op de randmeren laat Rijkswaterstaat na deze winter een groot aantal ijssparren jaarrond liggen op het IJsselmeer en het Markermeer.

IJs op de vaarweg

TonnenOp de vaarwegen liggen boeien om de scheepvaart op de juiste koers te houden. Hoewel er op dit moment geen sprake is van winterse omstandigheden, bereidt Rijkswaterstaat zich hier -net als elk jaar- op voor. IJs op de vaarwegen vormt namelijk een probleem: het kan ervoor zorgen dat de boeien van hun plaats worden gedrukt, onder het ijs terechtkomen of beschadigd raken. Ook in de winter wil Rijkswaterstaat een vlotte en veilige doorvaart op de hoofdvaarwegen garanderen. Daarom wisselt Rijkswaterstaat elk jaar, onder andere op het IJsselmeer en het Markermeer, de boeien voor pilaarvormige ijssparren. Door hun vorm zijn ze beter bestand tegen de kracht van het ijs en blijven ze op hun plek liggen.

Steeds meer ijssparren zijn voorzien van een lichthoedje met zonnecellen, die zorgt voor duurzame verlichting en die niet kapot gaat door het ijs. Zelfs in de donkere wintermaanden laadt deze zich voldoende op om goed licht te geven

Jaarrond laten liggen

Rijkswaterstaat wil uiteindelijk de Nederlandse hoofdvaarwegen voorzien van sparren die zomer én winter bruikbaar zijn, die in de winter ook verlichting geven en nauwelijks schade ondervinden van de kracht van het ijs. In het afgelopen jaar heeft Rijkswaterstaat een proef gedaan met het jaarrond laten liggen van de winterbestendige sparren op de randmeren. De verlichting van de grote zomerboeien is feller dan de winterbetonning. Vaarweggebruikers op de randmeren hebben echter aangegeven dat de winterbestendige sparren voldoende zichtbaar zijn. De proef is zodoende geslaagd.

Uitbreiding

Het gebied waar de winterbestendige ijssparren jaarrond blijven liggen, wordt dit jaar uitgebreid met het IJsselmeer en het Markermeer. Hier liggen verlichte en onverlichte (blinde) ijssparren om en om; de verlichte ijssparren blijven na de winter liggen. Het gaat hier om zo’n 50 boeien.

Ook op de Waddenzee zijn op steeds meer posities de verlichte winterbestendige ijssparren terug te vinden. Op het Prinses Margrietkanaal gaat Rijkswaterstaat bij schade de bestaande lichtopstanden door verlichte winterbestendige ijssparren vervangen. Deze zijn veel minder kwetsbaar voor aanvaringen.

Veiliger en goedkoper

Het steeds meer jaarrond toepassen van winterbestendige ijssparren levert Rijkswaterstaat een flinke kostenbesparing op, omdat minder uitgevaren hoeft te worden om te wisselen. Het steeds meer toepassen van verlichte betonning in de winter draagt bij aan de zichtbaarheid en dus aan de veiligheid. Zo werkt Rijkswaterstaat aan efficiënte oplossingen voor de vaarweg in de winter: veiliger en goedkoper.

 

Tags: Last modified: 30 december 2015
Sluiten