Actueel

Ellende in het Slijkgat door onbetrouwbare situatie

17:00

In het Slijkgat, de vaargeul tussen Stellendam en de Noordzee, moest je de afgelopen weken extra voorzichtig zijn voor ondieptes binnen de vaargeul. Recent liepen er een aantal zeiljachten aan de grond, in sommige gevallen met heel wat schade tot gevolg. Zeilen nam contact op met Rijkswaterstaat voor meer duidelijkheid.

Het Slijkgat staat er om bekend een listige plek te zijn voor zeevarenden. Onder invloed van meerdere factoren, zoals rivierafvoer en een woelige zee, vindt er een continue proces van zandafzetting plaats, waardoor het Slijkgat voortdurend ondieper wordt. Vooral de zandbank bij boeien SG6 tot SG8 gaat wel eens op wandel, waardoor vaarwegmarkeerders de boeienrij daar regelmatig moeten verplaatsen. De verzanding van het Slijkgat is al jaren een punt van bezorgdheid voor de Stellendamse visserij, leveranciers en scheepswerven, die de vaargeul ook wel de levensader van Stellendam noemen. Om die reden bestaat er een afspraak om de vaargeul kunstmatig op een diepte van -5,5 meter NAP te houden. Baggeraars zijn er voortdurend aan het werk, maar onder bepaalde omstandigheden kunnen ze de klus niet klaren. Dat geldt ook voor de vaarwegmarkeerders, die niet altijd in staat zijn de boeienrij aan te passen aan de actuele situatie.

Onbetrouwbare situatie

“De combinatie van extreem veel rivierafvoer uit het achterland en stormweer op zee, zorgde ervoor dat het te gevaarlijk werd om te baggeren,” vertelt Maurijn van Witsen, woordvoerder van Rijkswaterstaat. “ In het kielzog van deze gebeurtenissen konden er ook geen metingen uitgevoerd worden, of boeien verplaatst. Daardoor ontstond er tijdelijk een onbetrouwbare situatie op het Slijkgat. Als de metingen daar aanleiding toe geven, of als er moeilijkheden zijn voor schepen, informeert de aannemer de officier van dienst, de vuurtoren bij Ouddorp en Verkeerspost Dordt en laten we via de Berichten aan Zeevarenden en de marifoonkanalen weten dat je moet uitkijken.”

(c) Varen doe je Samen

Berichtgeving niet actueel

Het scheepvaartbericht dat op 03-04-2021 gepubliceerd werd kwam helaas te laat voor enkele zeilers die twee dagen daarvoor verrast werden door ondieptes in de vaargeul en flinke schade opliepen, zoals te zien is in dit bericht van 2 april van KNRM Stellendam. Dat leert ons dat de berichtgeving over het Slijkgat niet altijd actueel is. “Het proces van het analyseren van de metingen en het bepalen welke maatregelen nodig zijn kost enige tijd. Hierdoor kan er een kort faseverschil zitten tussen het meten en het informeren van de drie genoemde partijen en het verzenden van het scheepvaartbericht. Daarnaast verandert de situatie op het Slijkgat van uur tot uur. Wij proberen zo veel mogelijk actuele informatie te geven, maar ook dat kent zijn grenzen. Het Slijkgat blijft een risicovolle onderneming,” aldus van Witsen. Informatie over het Slijkgat kun je opvragen bij Verkeerspost Ouddorp (VHF 25 of telefoonnummer 088 – 7970956), Traffic Centre Steenbank (VHF 64) of Verkeerspost Dordrecht (VHF 71 of telefoonnummer 088 – 7970800).

Varen in het Slijkgat?

Intussen werden de boeien weer verlegd en de baggerwerken hervat. Ook zal Rijkswaterstaat deze week nieuwe metingen laten uitvoeren. “De situatie is weer betrouwbaar en de vaargeul wordt permanent op diepte gehouden”, laat Rijkswaterstaat weten. Toch is het verstandig om er rekening mee te houden dat in het Slijkgat makkelijk ondieptes kunnen ontstaan. Bereid een tocht daarom altijd goed voor. Zoek actuele informatie op en wees je er van bewust dat ook deze informatie al verouderd kan zijn. Houd in het Slijkgat altijd een gepaste snelheid en kom binnen rond hoogwater. Let op voor vloedstroom dwars op de geul. Vanaf windkracht zes uit het zuidwesten tot het noorden is het niet verstandig om het Slijkgat aan te lopen vanwege het ontstaan van grondzeeën – korte, hoge golven verzadigd met zand. Dat wil zeggen dat je indien nodig je vaarplan moet bijstellen.  Verkeerspost Ouddorp (VHF 25) zendt ieder uur (op het halve uur (H+30)) een scheepvaartbericht uit. Je kunt de verkeerspost oproepen voor informatie. Blijf stand-by op dit kanaal. Ga voor meer informatie over het Slijkgat naar deze pagina van Varen doe je Samen.

Omslagfoto (c) MarkZV

Tags: , , Last modified: 24 juni 2021
Sluiten