Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Marrekrite begint proef met afmeerboeien

13:22

De Marrekrite wil dit jaar vijfentwintig nieuwe boeien plaatsen in de provincie Friesland  

Afgelopen vrijdag presenteerde recreatieschap de Marrekrite op Boot Holland hun nieuwe plan voor het plaatsen van vijfentwintig nieuwe afmeerboeien in de provincie Friesland. De kunststof tonnen bieden watersporters de mogelijkheid af te meren, zonder dat ze vast liggen aan een steiger of kade.

Mooring’-cultuur
De Marrekrite wil hiermee het relatief onbekende fenomeen van het afmeren aan een boei promoten in Nederland. Na een succesvolle invoering van afmeerboeien in Zeeland in 2008 is het dit jaar ook de beurt aan de provincie Friesland. Over de locatie van de boeien bestaat nog onzekerheid. “Het plaatsen van deze boeien is voor ons compleet nieuw en natuurlijk vergunningsplichtig. Daarom zijn we nog met de provincie in overleg over de locaties en de technische eisen van de boeien.”, alsdus directeur Lourens Touwen.

Alternatief voor ankeren
De meeste afmeerboeien in binnen- en buitenland zijn geplaatst in gebieden waar het moeilijk ankeren is. Dit kan te maken hebben met diepte, slechte ankergronden of kwetsbaar bodemleven. In Nederland zijn er behalve de boeien die in 2008 in Zeeland werden geplaatst nog geen plekken met afmeerboeien. “De vraag is het grootst bij de Waddeneilanden, maar dat is niet ons werkgebied.”

rustige plekjes
“Op dit moment zijn we bezig met een aantal technische vragen over de uitvoering. Zo is het afmeren op ondiepe binnenwateren andere koek dan buitengaats.” De boeien zullen hoogstwaarschijnlijk dicht op zuidwestelijke oevers worden geplaatst op rustige plekken. De bedoeling is dat ook charterschepen er gebruik van kunnen maken. “De afstand tot het riet zal dus ongeveer vijftig meter bedragen.”

Over de praktische kanten van het afmeren aan een boei leest u meer op pagina 88 in de eerste Zeilen van dit jaar.

Tags: Last modified: 11 februari 2013
Sluiten