Nieuws

Wijzigingen VHF-kanalen: is jouw marifoon nog overal bruikbaar?

Op 17 plaatsen in Nederland veranderen dit najaar de marifoonkanalen

10:41

(c) Marinus van Sijdenborgh de Jong

Op 17 plaatsen in Nederland veranderen dit najaar de marifoonkanalen van bruggen, sluizen en verkeersposten. De voor zeilers meest relevante kanaalwijziging is waarschijnlijk die van verkeerspost Ouddorp, waarvan de communicatie reeds verhuisd is van kanaal 25 naar 87L. Voor nieuwere marifoons vormen de wijzigingen naar verwachting geen probleem. Sommige (zeer) oude modellen marifoon, die niet beschikken over de juiste kanalenset, kunnen na de wijziging niet meer worden gebruikt voor communicatie met desbetreffende stations. De kanaalwijzigingen moeten per 1 januari 2023 zijn voltooid.

Behoefte aan meer ruimte

De verandering komt voort uit internationale afspraken over frequentiegebruik, die door de ITU (International Telecommunication Union, een orgaan van de Verenigde Naties) worden voorgeschreven. De vraag naar frequentieruimte om digitale informatie te kunnen verzenden groeit. Het informatiesysteem dat voorziet in digitale informatie via de marifoonkanalen, heet VDES (VHF Data Exchange System); AIS maakt daar bijvoorbeeld onderdeel van uit.

Welke kanalen veranderen?

Stichting Varen doe je Samen maakte ook een mooie overzichtskaart van de gewijzigde kanalen.

Wat vormt het (eventuele) probleem?

Om ruimte te bieden aan VDES zijn in het jaar 2000 delen van sommige kanalen opgeofferd. Duplex kanalen, waarop zowel aan de boven- als de onderkant van het kanaal werden gebruikt, werden simplex gemaakt. (Bij duplex communicatie blijf je op hetzelfde kanaal, maar zend je op het ene frequentiedeel van het kanaal en ontvang je op de andere, waardoor je elkaar in de rede kunt vallen.) Zo is de bovenkant van kanaal 87 in gebruik genomen voor AIS en bleef de onderkant van het kanaal (87 Low – 87L) bruikbaar voor analoge marifooncommunicatie.

Mogelijk problemen met zeer oude, maar nog steeds gebruikte modellen als de Sailor RT144 (c) S.J. de Waard/CC BY 3.0

Dat vormt een deel van het probleem. Is de kanalenset van jouw oude marifoon nog ingericht op duplex gebruik van kanaal 87, dan hoor je louter AIS-geluiden. Je kunt wel zenden vanaf kanaal 87 – dat gaat immers via de onderkant van het kanaal – maar niet meer ontvangen via de bovenkant. Op zich geen probleem, omdat kanaal 87 in principe niet werd gebruikt voor pleziervaart, maar daar komt nu verandering in.

Daarnaast kan een aantal van de nieuwe kanalen überhaupt niet beschikbaar zijn in de kanalenset van oudere marifoons en er door stoppen van ondersteuning door de fabrikant, ook niet meer in te programmeren zijn.

Heb ik de juiste kanalen?

Staat er bij jouw marifoon op 87 nog ‘d’ of ‘duplex’, dan kun je hem in de nieuwe situatie niet meer gebruiken om te onvangen. Staat er ‘s’, ‘simplex’ of ‘L’, dan is er geen probleem.

Buitenland al om

De veranderingen werden in het buitenland al in 2017 van kracht, toen het frequentiegebruik in een groot deel van de wereld al werd aangepast. Je kunt er in omliggende landen al last van hebben gehad, misschien zonder dat je het merkte. Nederland kreeg vanwege het verhoudingsgewijs zeer uitgebreide marifoon-netwerk uitstel voor invoering van de wijzigingen.

Tags: Last modified: 13 oktober 2022
Sluiten