Actueel, Nieuws

Inzage ontwerpbeheerplannen Wadden en Noordzeekust

09:38

Nederland kent ruim 160 Natura 2000-gebieden. Dit zijn gebieden waarbij de biodiversiteit vanuit Europees oogpunt gewaarborgd dient te worden. De ontwerpbeheerplannen Natura 2000 van de Waddenzee en Noordzeekustzone liggen van 14 januari tot en met 25 februari 2016 ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden hun mening geven over de plannen door een zienswijze in te dienen.

Wadden, Stijn TetteroDe Natura 2000-gebieden zijn door de Europese Unie geselecteerd om bescherming te bieden aan de plaatselijke natuur. In de gebieden draait het om natuur beleven, gebruiken en beschermen. De plannen beschrijven welke maatregelen er de komende 6 jaren genomen worden om de natuur in deze gebieden te beschermen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) heeft deze twee ontwerpbeheerplannen opgesteld, in overeenstemming met andere bevoegde instanties (Rijk en betrokken provincies). Bij de totstandkoming van de beheerplannen zijn ook gemeenten, terreinbeheerders en diverse maatschappelijke organisaties betrokken. In het Waddengebied liggen in bovengenoemde periode zeven Natura 2000-ontwerpbeheerplannen gezamenlijk ter inzage: Waddenzee, Noordzeekustzone, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Meer informatie over de ontwerpbeheerplannen en de mogelijkheden om een zienswijze in te dienen kan via www.natura2000.nl/inspraak

 

Foto: Stijn Tettero

Tags: Last modified: 17 maart 2016
Sluiten