Nieuws

Bubble Barrier vangt plasticvervuiling voordat het terecht komt in Waddenzee

De Bubble Barrier vangt plasticvervuiling in waterwegen af met luchtbellen.

10:27

default

Tijdens de UNESCO Werelderfgoeddag op 18 april werd in Harlingen een innovatieve oplossing onthuld om de Waddenzee te beschermen tegen plastic. De Bubble Barrier Harlingen is de eerste Bubble Barrier die plasticvervuiling tegenhoudt in dit beschermde Werelderfgoedgebied en daarmee helpt het de Wadden- en Noordzee schoon te houden.

Plasticvervuiling is een groeiend wereldwijd probleem, dat een ernstige bedreiging vormt voor ecosystemen en het leven in zee. De Waddenzee is één van de laatst overgebleven grootschalige intergetijden-ecosystemen waar natuurlijke processen grotendeels ongestoord blijven. In het gebied leven talloze plant- en diersoorten, waaronder de grutto, strandplevier en bruinvis. Deze dieren lopen gezondheidsrisico’s door in plastic verstrikt te raken, of door zich erin te verslikken en verstikken.

Harlingen, de enige zeehaven van Friesland en de toegangspoort tot de Waddenzee, speelt een centrale rol in de bescherming van dit zeldzame UNESCO Werelderfgoed. Henk Prins, een betrokken inwoner van Harlingen, is al jaren bezig met het schoonmaken van de Harlinger oevers en vestigde daarmee de aandacht op de urgentie van het probleem. De gemeente Harlingen erkent de ernst van de situatie en startte in samenwerking met Provincie Friesland en Rijkswaterstaat, gesponsord door het Waddenfonds, het initiatief om een Bubble Barrier in Harlingen te plaatsen.

Het opvangsysteem van bovenaf

Een slimme oplossing voor plastic vervuiling

De Bubble Barrier, ontwikkeld door The Great Bubble Barrier, vangt plasticvervuiling in waterwegen af met luchtbellen. Francis Zoet, medeoprichter en operationeel directeur legt uit: “Het systeem werkt dag en nacht zonder de reguliere activiteiten van de waterweg te belemmeren, waardoor het een langdurige en effectieve oplossing is om plasticvervuiling dicht bij de bron te bestrijden.” Uitgebreide tests tonen aan dat het Bubble Barrier systeem deeltjes opvangt vanaf 1 millimeter en 86% van het drijvende testmateriaal onderschept.

De eerste Bubble Barrier is in 2019 geïnstalleerd in Amsterdam, gevolgd door Katwijk in 2022 en Vila do Conde, Portugal in 2023. De Bubble Barrier in Harlingen wordt de derde Bubble Barrier in Nederland en de vierde in Europa. Het systeem wordt strategisch geplaatst in het Van Harinxmakanaal om zoveel mogelijk plasticvervuiling op te vangen voor het de Waddenzee kan bereiken.

De Bubble Barrier Harlingen van boven

Hoe werkt het?

Een Bubble Barrier bestaat uit een bellenscherm, een opvangsysteem en een luchttoevoer. Het bellenscherm wordt gecreëerd door lucht door een geperforeerde buis te pompen die op de bodem van het kanaal ligt. Dit genereert een opwaartse stroming die plastic naar het oppervlak leidt. Door het bellenscherm diagonaal in de waterweg te plaatsen, duwt de natuurlijke stroming van het kanaal het plastic afval naar de zijkant en in het opvangsysteem. Het opvangsysteem kan gemakkelijk door de gemeente worden geleegd.

Blik op de toekomst

Bubble Barrier Harlingen wordt onthuld op 23 mei 2024 tijdens het officiële lanceringsevenement. De komende tijd voert de Wageningen University & Research een monitoringsonderzoek uit naar het gevangen plastic. “We zijn blij dat de Bubble Barrier in Harlingen er is en een positieve bijdrage kan leveren. Nu het systeem operationeel is, hopen we tegelijkertijd ook inzicht te krijgen in en kennis op te bouwen over de effecten van dit systeem op de vismigratie” aldus Floris van Bentum, projectleider Plasticvrije Wadden bij Rijkswaterstaat.

Nu het project echt van start is kijken alle projectpartners uit naar de blijvende impact die de Bubble Barrier Harlingen zal maken in het afvangen van plasticvervuiling. En het schoonhouden van het Van Harinxmakanaal, de Waddenzee en onze oceanen.

Tags: Last modified: 23 april 2024
Sluiten