Nieuws

Jaarlijks tot 400 lozingen gevaarlijke stoffen op het Marker- en IJsselmeer

13:59

Maandag bracht Omroep Flevoland bracht naar buiten dat binnenvaarttankers gemiddeld tussen de 100 en 400 keer per jaar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen lozen op het Marker- en IJsselmeer. Sommige van die stoffen zouden zelfs kankerverwekkend zijn. Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bevestigde het bericht. 

De schadelijke komen in het milieu als tankers ‘varend ontgassen’. Volgens het ILT houdt dat het volgende in:  “Na het lossen van een vloeibare lading blijft er altijd wat van het geloste product in de tank van het schip achter en deze restanten moeten soms eerst weg. Pas wanneer de tank helemaal schoon is, kan de nieuwe lading aan boord worden gebracht. Daarom blaast een schipper zijn tanks en leidingen met ventilatoren door. Dit heet ontgassen. De stoffen verdampen en komen in de lucht terecht tijdens het varen. Het ontgassen tijdens varen is nu volgens de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren toegestaan.”

Hoe kan het dat zoiets mag, en hoe schadelijk zijn die stoffen voor watersporters en omwonenden? Zeilen sprak Ernst Koelman, woordvoerder van de ILT.

Hoe vaak gebeurt dat varend ontgassen op jaarbasis (tussen de 100 en 400 keer is best uiteenlopend)?
“Daarover hebben wij geen cijfers,” vertelt Ernst van de ILT. “Het gaat overduidelijk om een schatting, gelet op de spreiding. Zie hierover bijvoorbeeld dit rapport. In het ergste geval kun je die 100 tot 400 keer op Flevoland van toepassing laten zijn, maar dat gaat wel uit van een aantal aannames waarvan het onduidelijk is in hoeverre die realistisch zijn.”

Op welke delen van welke Nederlandse wateren mogen de schippers varend ontgassen?
“Daarover vind je meer op: welke ontgassingsroutes zijn nu toegestaan? Let wel: sommige stoffen zijn al helemaal verboden. Die mogen nergens ontgast worden. Voor bepaalde stoffen geldt nog geen verbod en die mogen onder voorwaarden van de AND ontgast worden.”

Welke schadelijke stoffen komen er op dat moment vrij?
“Dat kan niet in algemene zin worden aangegeven. Dat hangt af van de aanwezige stoffen en concentratie van mogelijk gevaarlijke of giftige stoffen.”

Hoe gevaarlijk zijn de gassen?
“Het gaat om stoffen die straks stapsgewijs verboden worden als EU-verdrag van kracht wordt, dus om stoffen die mogelijk schadelijk zijn voor mens en milieu. De Nederlandse overheid hoopt dan ook dat de EU-regels snel van kracht worden.”

Waarom wordt het varend ontgassen gedoogd?
“Het woord ‘gedogen’ wordt ten onrechte gebruikt, want hier is geen sprake van. ILT gedoogt zeker niet en treedt op als we een melding krijgen of zelf zien dat een stof wordt ontgast die niet is toegestaan of als ontgast wordt op een plek waar dat niet mag en/of op een manier die niet mag.”

Hoe kan het ooit zijn goed gevonden dat binnenvaartschippers op de betreffende binnenwateren varend mogen ontgassen?
“Dit gebeurt al decennia. Net als voor andere aangescherpte milieuregels geldt hier dat we met z’n allen steeds strenger worden.”

Wordt het pas officieel verboden als het internationaal totaalverbod van kracht is?
“Vanaf dan wordt het voor steeds meer stoffen overal verboden te ontgassen. Nu al gelden verboden voor bepaalde stoffen, andere mogen nog onder voorwaarden ontgast.”

Vanaf wanneer zal dat totaalverbod gelden?
“Dat kan de ILT niet aangeven. Dat is afhankelijk van ratificatie door aantal landen. ILT is in ieder geval klaar om op nieuwe regels te kunnen handhaven.”

Ondervinden watersporters (onbewust) nadelen aan dit varend ontgassen door de beroepsvaart?
“Het is niet voor niets dat er strengere regels aankomen. Het lozen van deze stoffen kan en moet anders, met minder mogelijke schade voor mens en milieu. Binnenvaartschippers geven dit zelf ook aan, ook in belang van hun personeel en zichzelf. In welke mate sprake is van ‘nadelen’ kan de ILT niet nader duiden, maar dat het beter is om deze stoffen op te vangen met (mobiele) ontgassingsinstallaties aan de kade spreekt voor zich.”

Een havendienst van Lelystad liet ons weten dat zij het bovenstaande nieuws in de krant hebben gelezen, maar dat ze nooit op de haven een melding van watersporters hebben gehoord over het varend ontgassen door de binnenvaarttankers.

Omslagfoto: © Ronald op de Nederlandstalige Wikipedia/CC BY-SA 3.0
Het schip op de foto komt niet voor in het artikel, maar betreft louter illustratief gebruik

 

Tags: Last modified: 9 november 2021
Sluiten