Nieuws

Opnieuw uitstel invoering Omgevingswet: 1 januari 2024

Ondertussen steeds meer alternatieven en oplossingen voor de vuilwatertankproblematiek

15:44

alternatieven en oplossingen vuilwatertankproblematiek

Een echte verrassing kan het inmiddels niet meer zijn. De Omgevingswet is al meerdere malen uitgesteld en ook na de laatste beslissing tot uitstel (in oktober 2022) was al te verwachten dat de invoering van de wet niet voor de laatste keer naar achteren was geschoven. In het Maandoverzicht in Zeilen 12/2022 liet een woordvoerder van minister De Jonge desgevraagd weten dat de overheid meer tijd nodig had voor het testen van het digitale systeem dat aan de wet gekoppeld zit. “Momenteel ontbreken voldoende kennis en testmogelijkheden van het digitale systeem, waardoor de Omgevingswet wordt ondersteund bij decentrale overheden.”

Vanuit diverse lokale overheden en het bedrijfsleven klonken echter nog twijfels over de werking van het systeem en de nieuwe termijn waarop de wet ingevoerd zou moeten worden. Naar die twijfels is geluisterd, en dus wordt de ingangsdatum van de Omgevingswet nogmaals uitgesteld. De nieuwe datum van inwerkingtreding: 1 januari 2024. En deze keer is uitstel onwaarschijnlijk. Alle betrokken partijen zijn het unaniem eens met de nieuwe datum en achten het systeem voldoende getest en ontwikkeld. Op de invoering van de verzegelingsplicht voor de buitenafvoer van vuilwatertanks heeft het uitstel geen invloed. Deze blijft staan op 1 januari 2026.

Steeds meer alternatieven en oplossingen voor vuilwatertankproblematiek

Ondertussen zijn er verschillende initiatieven gestart om een alternatief of een oplossing te bieden voor de vuilwatertankproblematiek die de verzegelingsplicht met zich meebrengt. Zo is Zeilen een droogtoilettentest gestart, waarvan de eerste feedback zo langzaamaan binnen begint te komen. Zo’n droogtoilet zou een oplossing kunnen bieden voor de lange wachtrijen die bij de uitzuigstations verwacht worden.

Om die lange wachtrijen te voorkomen heeft het Friese recreatieschap Marrekrite het Húske in het leven geroepen. In de zomer van 2019 is de Marrekrite begonnen met een pilot met drie drijvende vuilwaterinnamepunten en toiletten, de Húskes. Op drie plekken op de Friese binnenwateren konden watersporters gebruik maken van een toilet en een vuilwaterstation dat op elk van deze Húskes aanwezig is.

Het vuilwater dat op deze stations geloosd wordt, wordt in de Húskes ter plekke gereinigd en aan de achterkant – in overleg met het Wetterskip Fryslan – direct in het oppervlaktewater geloosd. Ook het afvalwater van de toiletten wordt op deze manier gereinigd en geloosd. Het gebruik van de Húskes was tot en met 2021 gratis. De reacties op de pilot zijn positief, dus er wordt gekeken of de vloot uitgebreid kan worden. Ook in het vaarseizoen 2023 worden de vuilwaterstations weer ingezet. Een overzicht van alle vuilwaterinnamepunten, inclusief de Húskes, vind je hier.

Tags: , , Last modified: 23 maart 2023
Sluiten