Nieuws

Dossier verzegeling vuilwatertank: verzegelingsplicht uitgesteld

10:10

De verzegelingsplicht van de vuilwatertanks wordt nog niet in 2022 ingevoerd. De vordering van de besluitvorming rondom de verzegelingsplicht voor toiletwaterlozing is in elk geval met een half jaar uitgesteld. Dat blijkt uit een bericht van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast is ook bevestigd dat er een overgangstermijn zal komen.

Eerder schreven we dat het sinds 2009 voor recreatievaartuigen verboden is om ongezuiverd toiletwater te lozen. Het toepassen van zegels moet het handhaven van dit verbod vergemakkelijken, een regeling die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat per 1 juli 2022 wilde invoeren. Die datum wordt nu dus verlaat.

Afgelopen zomer maakte het ministerie het mogelijk te reageren op de wijziging Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) betreffende de verzegeling van de afvoer van het toilet naar het oppervlaktewater. Ruim 4000 mensen deden dat. Op dit moment werkt het ministerie aan een reactie waaruit zal blijken of de regeling aangepast wordt. Het Watersportverbond en de andere partijen verwachten deze reactie nog dit jaar te ontvangen. Afhankelijk van de inhoud daarvan, formuleren zij een reactie terug.

Overgangstermijn van vijf jaar

Het Watersportverbond zal blijven pleiten dat het termijn minimaal vijf jaar wordt. Die vijf jaar zijn onmiskenbaar nodig om de voorzieningen op de wal, zoals voldoende uitpompstations in havens en langs de vaarweg, te kunnen realiseren. Daarnaast hebben watersporters die tijd nodig om hun boot gereed te maken met een alternatief.

“Die vijf jaar zijn onmiskenbaar nodig om de voorzieningen op de wal, zoals voldoende uitpompstations in havens en langs de vaarweg, te kunnen realiseren,” laat een woordvoerder van het Watersportverbond aan Zeilen weten. “Daarnaast hebben watersporters die tijd nodig om hun boot gereed te maken met een alternatief. Het voornaamste probleem is dat het alternatief, bijvoorbeeld een zuiveringsinstallatie, nog niet op de markt verkrijgbaar is. Andere alternatieven zijn bijvoorbeeld een droogtoilet, een verbrandingstoilet of een chemisch toilet. Er zijn ook speciale zakken met absorberende vulling te koop die je na gebruik bij het huisvuil kunt doen. Maar een vuilwatertank is in veel boten al aanwezig en een zuiveringsinstallatie is een oplossing waarbij je niets apart hoeft weg te gooien en er dus verder geen sores aan hebt.”

Lees ook: Dossier verzegeling vuilwatertank: uitzuigstations

Omslagfoto: Beeldbank Rijkswaterstaat

Tags: Last modified: 6 januari 2022
Sluiten