Actueel

“Met mijn poten in de klei een stevige kluit werk verzetten, dat is het plan”

16:30

Met het nieuws dat de zeilbond en Watersportverbond de krachten gaat bundelen, sprak Zeilen Max Blom over de op stapel staande plannen. Het wedstrijdzeilen in de breedte een boost geven is het doel, maar hoe? Veel voorwerk heeft de afgelopen jaren in de zeilbond plaatsgevonden. Nu is het aan de gedreven Max Blom om dit op de juiste manier door te voeren. “Werk aan de winkel, we hebben behoorlijk wat in te halen!”

Aanvoerdersband Platform Zeilen om de arm van Max Blom:

“In 2015 hebben we als tegengeluid de zeilbond opgericht. Natuurlijk wisten wij ook wel dat twee bonden uiteindelijk geen houdbare situatie was, maar hiermee wilden we een sterk tegengeluid laten horen. Toentertijd was er namelijk geen constructief gesprek te voeren. Veel verenigingen waren het met ons eens, maar durfde de overstap niet te maken. Het Verbond schrok van deze stap, maar het doel was mijns inziens nog niet bereikt. Tot we afgelopen zomer, vanuit mijn rol als voorzitter van de KWV De Kaag, betrokken raakten bij het opzetten van een aantal digitale modules voor de afdeling opleidingen. De snelheid, pragmatische aanpak en het niveau waarmee dit is aangepakt, heeft ertoe geleidt opnieuw om tafel te gaan. Met deze mooie samenwerking als resultaat.”

In de Zeilbond zijn een aantal pijlers benoemd, die Max Blom verder zal uitwerken als hoofd van het Platform Zeilen binnen het Watersportverbond. Als Regenboogzeiler, voorzitter van de KWV De Kaag en watersportondernemer heeft hij hier een uitgesproken mening over. Pijlers die stuk voor stuk moeten zorgen voor meer structuur, ‘quick wins’ en hopelijk een langdurige structurele opleving van het wedstrijdzeilen.

Pijler 1: ontbreken van belangrijke stakeholders
“Er ontbreken een aantal essentiële stakeholders aan tafel als we het hebben over het goed inrichten van de sport. De zeiler zelf horen we indirect via de verenigingen, maar hoe zit het met de klassenorganisaties en evenement- en wedstrijdorganisatoren? Deze partijen moeten ook zeggenschap hebben over de toekomst van het wedstrijdzeilen. Daarnaast schort het hier en daar ook aan de communicatie, en het gebrek daaraan. Neem de aanpassingen in het uitgeven van licenties. De leden moeten het ‘opeens’ maar slikken, wat natuurlijk weerstand oproept. Dit werd ook weer duidelijk tijdens de algemene ledenvergadering van het Watersportverbond. Het Verbond moest veel vragen over de nieuwe plannen en bijbehorende geldstromen beantwoorden. Het bestuur heeft daarom ook besloten de 2020 plannen en begroting terug te trekken en te heroverwegen. De controleraad had intern het besluit genomen op te stappen, maar blijft na enige overredingskracht en het gegeven dat het bestuur zaken wil heroverwegen toch in zijn functie.”

Al met al maakt iedereen in wedstrijdwatersport zich nu zorgen, terwijl deze situatie alle aanleiding geeft om de schouders er eens flink onder te zetten. In een korte toespraak gaf Max Blom een ‘Mission Statement’, waarbij de goede wil en het enthousiasme vanaf spatte. Wel maakte hij duidelijk vooral aan de kant van de verenigingen en zeilers te staan, tegelijk wenst hij hard te willen werken aan het slaan van een solide ‘brug’ tussen de zeilwereld en haar overkoepelend orgaan.

Pijler 2: in- & doorstroom van jeugd
“We willen meer in- en doorstroom van jeugd, die ook beter wordt opgeleid. De wereld van de zeilscholen en het wedstrijdzeilen zijn op dit moment Venus en Mars. Hier zit veel potentieel. Als de jonge zeilers in de dop mogen ruiken aan het (top)wedstrijdzeilen kan het niet anders dan dat er kinderen enthousiast worden. Daarmee moeten instructeurs dus goed opgeleid zijn om een goed wedstrijdbaantje met startlijn en bovenboei uit te kunnen leggen. Het liefst heb ik morgen nog een zeiljongen of -meisje in een bus met Rib die het land door gaat, zeilscholen bezoekt en instructeurs de sport bijbrengt. Het ‘train de trainer’ idee, de jongste jeugd enthousiast maken voor het spelletje op het water.”

Pijler 3: verenigingen faciliteren
“Dan hebben we meer jeugd enthousiast gemaakt, en wat dan? Zij moeten makkelijk hun weg binnen de sport kunnen vinden. Ouders zien het niet altijd zitten om hun kroost plus boot het hele land door te rijden. Daarom zouden we de verenigingen meer moeten faciliteren met bootjes en trainers / coaches. Daarbij is het belangrijk om goed aangehaakt te blijven bij het World Sailing beleid, en ons Nederlandse beleid daar op aan te sluiten. We zien op dit moment nog teveel versnippering als het gaat om verschillende klassen voor de jeugd- en vervolgbootjes. Ik zie het liefst grote velden voor meer competitie. In 2005 zijn, onder leiding van Bart van Bremen, voor het laatst versnelde opleidingsmogelijkheden aangeboden voor (oud)topzeilers. Alle tussenliggende generaties (2005-2020) hebben we nu dus al gemist. Extra belangrijk om het goede idee dus zo snel mogelijk weer op te starten en serieus te nemen.”

Pijler 4: opleiden op verschillende niveaus
“Kennisoverdracht, van boven naar beneden – van oude op jonge generatie. Het heeft te lang stil gelegen. Binnen team NL hebben het team van Serge Cats en Jaap Zielhuis het goed georganiseerd. Ook zitten er nog een aantal goede talenten aan te komen, maar we moeten de kweekvijver gevuld houden. Noodzaak is om nu volle bak te blijven scouten voor de Spelen 2024 in Parijs / Marseille en daarna. Ander voorbeeld: in 2021 en 2022 zal Nederland host zijn van een aantal belangrijke Wereldkampioenschappen. Er wordt bij Scheveningen op zee gevaren. Acht wedstrijdbanen die ieder een eigen comité hebben. Een hele opgave, wat we op dit moment nog niet zouden kunnen verwezenlijken. Ook hier is dus heel wat werk aan de winkel.”

Pijler 5: verbondscultuur veranderen
“Van complex en wollig, naar transparant en daadkrachtig. Vergeet niet dat het Verbond ook een hele hoop goed doet, maar dat horen we te weinig. Communiceren zal een sleutelwoord worden, vanuit het Verbond, maar ook vanuit de sporters zelf. Zeker met de huidige ontwikkelingen rond het snelle, hippe en sexy foilen. Vergeet niet dat je als zeiler ook op de meest schitterende plekjes komt, super fotogeniek. Daar kunnen en moeten we veel meer mee, laten we de nieuwe jeugd die mooie wereld voorhouden. Creativiteit is geboden, we verkopen de sport op dit moment echt te slecht!”

Financiële balans binnen Watersportverbond
“Vergeet ook niet dat na de Olympische Spelen van komende zomer de hoofdsponsor Delta Lloyd / Nationale Nederlanden er mee stopt. Deze staat voor ca. acht ton in de begroting. Essentieel om hier de juiste vervanging voor te vinden en dit minstens in dezelfde orde van grootte. Lukt die vervanging niet dan gaat de toekomst er voor het Watersportverbond heel anders uit komen te zien, wat in dit verband nog zacht is uitgedrukt.”

Persoonlijke noot
“Ik kom uit een echte zeilfamilie. Geniet nog ouderwets van de sport en het hebben van een eigen boot. We lakken alles in de winter, om in het voorjaar weer goed aan de start te komen met mijn Regenboog. Ik ben nog van de generatie die vroeger de hele zomer op het water zat: van Loosdrecht, Kaagweek, naar de Sneekweek en door naar nog een aantal wedstrijden in den lande. Maar ik ben van het uitstervende ras ben ik bang. Ik denk dat het wedstrijdzeilen-format er anders uit moet komen te zien: kortere wedstrijden, hoge frequentie, sneller en toegankelijker voor publiek en media. Een mooie uitdaging om ons hier sterk voor te gaan maken.”

Wagemakers blij
“We delen zorgen, wensen en hebben plannen rond onder andere jeugd- en wedstrijdzeilen. Max Blom beschikt over veel ervaring en een groot netwerk en dat is een directe versterking”, aldus voorzitter Harry Wagemakers van het Watersportverbond. Blom weet wat hij kan toevoegen en past de eerder gekozen koers graag aan in het belang van de sport: “Het komt nu aan op de mensen, de communicatie, de toon en de wijze van uitvoer, de tijd van langer wachten is voorbij.” Blom: ”Wellicht kwam het ‘Zeilbond-initiatief’ te vroeg, maar is iedereen ondertussen wel doordrongen van de noodzaak en het plan, het einddoel blijft leidend terwijl de gevoerde gesprekken met het Watersportverbond mij nu voldoende vertrouwen geven om het doel langs deze weg te bereiken.”

Er moet veel gebeuren om de wedstrijdzeilers en verenigingen in Nederland zo goed mogelijk te ondersteunen zodat zeilen leuk, eerlijk, betaalbaar en laagdrempelig blijft. Het samengaan zal hier zeker een grote positieve invloed op kunnen uitoefenen. Zeilen zal de ontwikkelingen daarom ook nauwlettend volgen. We zijn per slot van rekening zelf ook fanatiek (wedstrijd)zeilers.

Foto’s: North Actionsports Group / Jasper van Staveren / Vinea / Eize Hoekstra

Tags: , , , , Last modified: 16 december 2019
Sluiten