Aan boord

De verzegelingsplicht: goede zaak of onmogelijke regeldwang?

De meningen zijn verdeeld

08:46

Onze online lezersenquête over droogtoiletten en de verzegelingsplicht staat nu drie maanden online en is inmiddels bijna 800 keer ingevuld. Dat geeft inzicht in toiletvoorzieningen, toiletgebruik en hoe we denken over de naderende verzegelingsplicht. Geen kijkje in de keuken dus, maar in een heel andere hoek van het scheepsinterieur.

Voor of tegen?

80% vindt de voorgenomen verzegelingsplicht een slechte zaak, 15% een goede zaak en 5% heeft er geen mening over. Het sentiment is daarmee wel duidelijk, maar de onderbouwing en de nuance verschillen nog al.

Overigens noemen zowel voor- als tegenstanders van de maatregel beiden vaak de wens om klein binnenwater en havens vrij te houden van ontlasting. Tegenstanders van de verzegeling gaan er van uit dat dit met gezond verstand bereikt is of kan worden. Voorstanders hebben daar zo hun twijfels bij: ‘Ik ben ook al 10 jaar laks en met mij vele anderen. Genoeg gezeurd allemaal, anders wordt het nooit wat. Al die drollen in het water in de haven is gewoon vies.’

Schip loost vuil water (c) Ben Rutte

Bij tegenstanders valt, naast praktische bezwaren, het gebrek aan onderscheid naar vaargebied voor de voorgenomen verzegelingsplicht slecht: ‘Op ruim stromend water (zoals de Oosterschelde) is dit niet nodig. Per dag stroomt daar 1100 miljoen kubieke meter water binnen. ’

Emoties

De bemoeienis van de overheid met ons toiletgebruik roept wisselende emoties op. Een kleine bloemlezing uit het proza van de respondenten:

  • ‘Goede zaak, milieu heeft top prioriteit’
  • ‘Zwemmen tussen de drollen van de buren is geen feest…’
  • ‘Al 14 jaar verplicht en iedereen doet verrast. Je had eerder netjes kunnen uitpompen.’
  • ‘Geen controle en bij beroepsvaart met honderd man aan boord mag gewoon geloosd worden’
  • ‘Compleet geschift’
  • ‘Onmogelijke regeldwang’
  • ‘Als de aalscholver en de zeehond nog geen luiers om hebben is het van de zotte’
  • ‘Ik blijf lozen en stap naar de rechter’

Meer inhoudelijk verwijzen tegenstanders op gebrek aan onderzoek naar de impact van pleziervaart en de veel grotere impact van industrie, veeteelt, beroepsvaart en vogels.

De stand van zaken

Eerst het goede nieuws: bijna de helft van de boten heeft al een vuilwatertank aan boord en bijna tien procent een alternatieve oplossing. Dan het minder goede nieuws, althans, vanuit de wetgever gezien: van de vuilwatertankbezitters gebruikt de helft nooit een afzuigstation en slechts vijf procent doet dat altijd. Een enkeling noemt het afzuigen zonder meer grote onzin, velen lozen op groot of stromend water en zien hier geen kwaad in.

Enquête verzegelingsplicht

Degene die wel graag hun tank regelmatig bij zo’n station legen, stuiten vaak op praktische bezwaren. Er blijkt in ruwweg de helft van de gevallen eenvoudigweg geen pomp in de thuishaven te zijn. En als er wel ergens een pomp is, dan is deze regelmatig niet bereikbaar, op slot of defect. Ook schrikken de bedragen die soms gevraagd worden, oplopend tot vijf euro, mensen af. Toch zijn er ook vuilwatertankbezitters die altijd legen en daarbij weinig problemen tegenkomen.

Huidige toiletvoorziening:

chemisch toilet4%
droogtoilet3%
geen toilet / puts2%
opvangzak1%
scheepstoilet met vuilwatertank49%
scheepstoilet zonder vuilwatertank41%

Een vooruitblik

Bijna 60% van de boten is dus technisch klaar voor de nieuwe wetgeving. Wat is de andere 40% van plan? Hierbij een overzicht van de toiletvoorzieningen die mensen tegen 2026 in hun boot denken te hebben:

chemisch toilet14%
droogtoilet23%
geen / puts7%
scheepstoilet met vuilwatertank55%
zuiveringsinstallatie1%
scheepstoilet zonder vuilwatertank24%

Wat opvalt is dat slechts 1% een oplossing zoekt in innovatieve techniek, in de vorm van een zuiveringsinstallatie. Aan de andere kant van het spectrum nemen de boten zonder toilet of met puts 5% toe. Eenvoud is troef voor deze groep. Verder neemt het aandeel vuilwatertanks licht toe, maar kiest het merendeel voor een chemisch toilet of droogtoilet.

Met name dat grote aandeel droogtoiletten, al dan niet in de vorm van een opvangzak in een aangepast scheepstoilet, geeft aan dat voorlichting werkt. In de antwoorden op de enquête is te zien dat het aandeel geïnteresseerden in een droogtoilet in de loop van tijd is toegenomen. De evaluatie van de twaalf deelnemers aan het droogtoiletproject zal later dit jaar laten zien hoe deze oplossing in de praktijk bevalt.

Heb jij ook een mening over de verzegelingsplicht? Dan horen wij die graag van je. De enquête kun je hier nog steeds invullen.

Tags: , Last modified: 28 augustus 2023
Sluiten