Nederlandse wedstrijden

Wedstrijdje (zo min mogelijk) fonteinkruid vangen

De Dutch Water Week tussen het fonteinkruid

17:15

Dutch Water Week

Wedstrijdzeilend Nederland was niet onverdeeld enthousiast toen vorig jaar oktober bekend werd dat de Allianz Regatta van Medemblik naar Almere zou verhuizen. Het fonteinkruid dat tussen mei en oktober welig tiert op het Markermeer is de belangrijkste oorzaak van die weerstand. De plant is sowieso een groot probleem op het Markermeer, geeft John den Engelsman, J/70 zeiler, aan. Niet alleen het wedstrijdzeilen heeft er last van, maar het is een bottleneck voor alle watersporters die leidt tot verlies bij jachthavens en andere voorzieningen in de sector. Arno van Gerven, directeur van het Watersportverbond, verwacht dat een groot event als de Dutch Water Week, waar de Allianz Regatta deel van uit maakt, kan helpen om dit onderwerp hoger op de agenda te krijgen bij de verschillende overheden.

Nederland op de World Cup kalender

De Allianz Regatta is onderdeel van de World Cup series van de olympische klassen en huisvest tevens de Open Nederlandse Kampioenschappen van een aantal eenheidsklassen. Met de verhuizing naar Almere werd de regatta onderdeel van de nieuwe Dutch Water Week, die in een paar jaar moet uitgroeien tot hét Nederlandse publieksevent voor de watersport in de breedste zin van het woord. “We zijn trots dat het nu een eerste keer gerealiseerd is”, zegt Arno. “We wisten van tevoren dat het niet meteen in het eerste jaar een honderd procent succes zou worden en dat er ruimte zou zijn voor verbetering en groei.” De sponsoren hebben zich gecommitteerd aan dit meerjarenplan en World Sailing heeft inmiddels toegezegd dat Nederland met de nieuwe opzet de komende jaren verzekerd is van een plek op de World Cup kalender.

Puzzelen met wedstrijdbanen

Om het fonteinkruidprobleem zo goed mogelijk te tackelen bracht de organisatie vlak voor de start van de regatta in kaart waar de planten zich op dat moment bevonden. Op basis van deze recente informatie werd er gemaaid en werden de wedstrijdbanen er zo fonteinkruid-vrij mogelijk ingelegd.

De 49ers hebben tijdens de wedstrijden geen last gehad van de planten, de aanpak lijkt wat dat betreft geslaagd. Wel waren de banen erg ver weg en kon het allemaal maar net langs de scheepvaartroute, aldus Pim van Vugt die uiteindelijk 7e werd in Almere. “Alleen denk ik dat het moeilijk wordt om deze locatie te verkopen richting het buitenland. Je moet best wat geld uitgeven om te komen varen op een locatie waar het niet allemaal zo voor de hand ligt. Even een rondje trainen is niet te doen als je niet weet waar het wier ligt”, vervolgt Pim. “We gaan zien wat de organisatie ervan denkt en of ze wat willen veranderen. Ik denk dat het goed en belangrijk is voor Nederland om zo’n evenement te houden, dus ik hoop dat er goed wordt gekeken naar deze editie”.

Waterplanten overlast

In de J/70 klasse zat het fonteinkruid de zeilers behoorlijk in de weg. Tijdens de wedstrijden zag je deelnemers regelmatig achteruitvaren om het fonteinkruid af te schudden. Zelfs aanleggen bij Pampus om de planten van roer en kiel te verwijderen was in sommige gevallen een realistische optie. “Vijf slierten aan je kiel en je bent klaar. Zo’n NK gaat dan alleen nog maar over de planten”, aldus Tamar uit het team van She Sails. Alleen in de Put, het diepere gedeelte vlakbij Muiden, lukte het de wedstrijdleiding na even puzzelen om de banen er goed in te krijgen en hadden de deelnemers nauwelijks last van het vermaledijde fonteinkruid. Van de Dutch Water Week heeft ze eigenlijk weinig meegekregen; er werd vanuit thuisbasis Muiden gevaren en ze hebben in het clubhuis hun eigen feestje gevierd.

Fonteinkruid aan de kiel van een J/70 tijdens de Dutch Water Week
Fonteinkruid aan de kiel van de J/70 – foto Maarten Jamin

Dutch Water Week

Wat er nog meer op het programma van de Dutch Water Week stond? Bezoekers konden onder andere e-foilen op de Amsterdamse grachten en een catamaran- of windsurfclinic volgen bij Muiderzand. Speciaal voor de 8 tot 12-jarigen was er Optimist on Tour. Kinderen kunnen tijdens dit evenement gratis kennismaken met verschillende watersporten en hun eerste mijlen varen in een optimist.

Kinderen maken kennis met zeilen in een optimist
Kinderen maken hun eerste mijlen bij optimist on tour – foto Watersportverbond
Tijdens de Dutch Water Week kon je onder andere e-foilen op de Amsterdamse grachten
e-foilen op de Amsterdamse grachten – foto Watersportverbond

Het Watersportverbond heeft veel feedback gekregen van de sporters en hun coaches – ook over niet-wiergerelateerde zaken. Er komt een brede evaluatie van het evenement, want het moet ook beter, zegt Arno. De sponsoren begrijpen dat het in de eerste plaats voor de sporters moet werken!

Voor de J/70 klasse viel de Allianz Regatta trouwens sowieso ongunstig in de kalender. Daardoor deden er uiteindelijk maar 8 boten mee en dat is te weinig voor een geldig NK. In november proberen ze het opnieuw. Weer in de Put bij Muiden, maar dan buiten het fonteinkruidseizoen.

Tekst: Liesbeth Brederode

Wil je het fonteinkruid vermijden en toch varen op het Markermeer? Er is inmiddels een app ontwikkeld waarmee je de actuele stand van zaken in de gaten kunt houden.

Tags: , , Last modified: 8 april 2024
Sluiten