Bestemmingen

Deel II: Ankeren waar de rust heerst

11:19

In Zeilen 6/2016 beschreef Peter Schermer al een zestal ankerplekken rond het Markermeer. Deze keer zeilt hij met Ostara via Blocq van Kuffeler naar het IJsselmeer. Hier bezoekt hij Trintelhaven en vaart verder langs de Houtribdijk naar de Hollandse kust, op zoek naar ankerplekken waar de rust heerst.

Blocq van Kuffeler 
52˚25’08’’N, 05˚12’99’’O
Deze plek heeft zijn naam te danken aan ingenieur V.J.P. de Blocq van Kuffeler. Hij was vice-voorzitter van de Zuiderzeeraad, een orgaan dat van 1919 tot 1969 advies gaf aan de regering met betrekking tot de Zuiderzeewerken. Hier staat het grootste gemaal van Europa, als wordt gekeken naar opvoerhoogte en capaciteit. Dit gemaal houdt de Flevopolder droog en grenst aan de Oostvaardersplassen. Blocq kent een eigen watersportvereniging met jachthaven en daarnaast is het een beschutte plek om achter het anker de nacht door te brengen. Om helemaal tot rust te komen kun je de Oostvaardersdijk oversteken en verschillende wandelroutes belopen in het achtergelegen natuurgebied.

Trintelhaven
52˚38’15’N, 05˚24’96’’O
Langs de Houtribdijk, tussen Lelystad en Enkhuizen, ligt aan de noordzijde Trintelhaven. Deze vluchthaven ontstond tussen 1963 en 1976, tijdens de aanleg van de dijk die de Markerwaard had moeten afdichten. In 2003 is definitief besloten hiervan af te zien. Behalve bij een zuidoostenwind biedt de haven een mooie, beschutte ankerplek. Maar er is ook een kademuur.

Oosterdijk
52˚44’76’’N, 05˚15’67’’O
Onderweg van Enkhuizen naar Medemblik kom je, net voorbij vuurtoeren ‘De Ven’, een vluchthaven tegen bij het dorpje Oosterdijk. Als je, met een schuin oog op de dieptemeter, zover mogelijk doorvaart naar het westen vind je achter in deze haven de meeste beschutting en is je uitzicht niet gericht op het naastgelegen waterleidingbedrijf, maar op de begroeiing rondom.

Medemblik
52˚45’88’’N, 05˚07’37’’O
Ten zuiden van de marina ligt het natuur- en recreatiegebied: De Vooroever. Langs de vaargeul, welke richting het stoomgemaal uit 1869 loopt, kun je voor anker gaan tussen de eilandjes en de dam. Let wel op. Het blijkt hier ondieper dan op de kaart aangegeven en bepaalde delen zijn verboden te bevaren, omdat ze worden gezien als natuurgebied.

(c) Foto’s: Peter Schermer en Wijbren Bergsma

Tags: , , Last modified: 18 maart 2021
Sluiten