Nieuws

Welke redders mogen (te) hard varen bij ‘Prio 1’?

Private hulpverleners werden weleens bekeurd vanwege een snelheidsovertreding

17:35

Als de Kustwacht ‘Prio 1’ aan een uitruk geeft, dan is er letterlijk nood aan de man. Het is dan zaak dat een redder zo snel mogelijk op de plaats van bestemming is. Mogen reddings- en bergingsdiensten in dat geval dan overal hard varen? Dat was eerder niet duidelijk en daarover heeft de Landelijke Politie Eenheid recent helderheid gegeven.

Bij een ‘Prio 1’ gaat het om incidenten met hoge prioriteit waarbij slachtoffers betrokken zijn of dreigen te raken. Uitsluitend bij dat soort meldingen mag het snelheidslimiet worden genegeerd. In andere gevallen, zoals een minder urgente uitruk of sleepje, dienen hulpverleners zich aan de toegestane snelheid (en het Binnenvaartpolitiereglement) te houden.

Op de bon geslingerd

Voor private hulpverleners gelden in noodsituaties dezelfde regels als bijvoorbeeld voor de KNRM. De eerstgenoemde hulpdienst werd meerdere malen op de bon geslingerd, vanwege een snelheidsovertreding en dat riep vragen op. De Landelijke Eenheid Politie in samenspraak met Rijkswaterstaat, de Kustwacht, politie, het ILT en het Openbaar Ministerie bepaald dat alle redders gelijk aan elkaar zijn. Alleen als het om het redden van mensen gaat, mag van de in het BPR opgenomen uitzondering gebruik gemaakt worden. Dit betreft artikel 1.24: “Schepen van handhavingsdiensten en brandweer, en reddingsvaartuigen betrokken bij reddingsoperaties mogen, behoudens het bepaalde in de artikelen 1.04 en 1.05, afwijken van de voorschriften van dit besluit voor zover dat voor een goede vervulling van hun taak noodzakelijk is.” Vanzelfsprekend mogen anderen hierbij niet in gevaar worden gebracht.

In alle andere gevallen moeten redders en bergers zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. Dit geldt ook tijdens trainingen en oefeningen.

Zei ook: Watersporters zelf verantwoordelijk voor niet-spoedeisende pechhulp
En: Rechter oordeelt: hulploon bergers te hoog

Omslagfoto: © Martijn Bustin

Last modified: 22 november 2023
Sluiten