Actueel

Rechter oordeelt: hulploon bergers te hoog

15:20

In een rechtszaak over het hulploon dat een berger in rekening bracht bij een jachthuurder, heeft de kantonrechter in Rotterdam in het voordeel van de jachthuurder geoordeeld. In de zaak was sprake van een professionele hulpverlening, waarbij een berger een gehuurd zeiljacht heeft losgetrokken. De berger bracht 2250 euro in rekening, maar de schipper van het gehuurde jacht achtte 250 euro redelijk. In dit specifieke geval heeft de rechter bepaald dat een hulploon van 350 euro redelijk was.

Wat is redelijk voor lostrekken en slepen?

Op 29 juni 2018 liep de schipper in windracht drie tot vier met het door hem gehuurde zeiljacht aan de grond bij het Friese Gaast, waarop hij belde met een nabijgelegen jachthaven. De havenmeester raadde hem aan de KNRM of de Kustwacht te bellen. De bergers arriveerden een paar minuten later. De jachtschipper ondertekende een hulpverleningsovereenkomst. De bergers wilden geen uitspraak doen over de hoogte van het hulploon en deelden mee dat iets dergelijks op kantoor zou worden bepaald. Na het lostrekken van het jacht heeft de berger het huurjacht verder het IJsselmeer op gesleept en daarna naar Workum gebracht. Volgens de jachtschipper zou dat niet geheel nodig zijn geweest. De actie heeft in totaal zo’n 30 minuten geduurd. De berger vroeg naderhand 2250 euro, maar de jachtschipper wees dat af en stelde een bedrag van 250 euro voor, wat vervolgens uitdraaide op een rechtszaak.

Rechter: 350 euro billijk

De kantonrechter heeft op grond van artikel 8:563 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek berekend dat de een redelijk hulploon 350 euro bedraagt. Hij heeft daarbij rekening gehouden met onder andere: de waarde van het jacht, de ernst van het gevaar, de door de hulpverleners gemaakte kosten en gebruikte tijd, de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de hulpverleners, maar ook de beschikbaarheid en het gebruik van het bergingsvaartuig en andere hulpverleningsuitruisting en ook ‘de staat van gereedheid alsmede de doelmatigheid en de waarde van de uitrusting van de hulpverleners’.

De volledige uitspraak vind je op Rechtspraak.nl.

Uitwassen

De hoogte van het door bergers gevraagde bedrag vormt al jaren een discussie. De gevallen waarbij het bedrag acceptabel is, komen uiteraard minder vaak naar voren dan gevallen waarover een meningsverschil ontstaat. Daardoor kan onterecht het beeld ontstaan dat bergers altíjd een te hoog bedrag rekenen. Een grote verzekeraar heeft eerder aan Zeilen laten weten dat de door bergers gevraagde bedragen nooit voor veel problemen zorgden en dat in twijfelgevallen altijd een redelijk bedrag overeen werd gekomen.

 

Tags: , , , Last modified: 19 november 2020
Sluiten