Actueel, Nieuws

Tweede Kamer kiest voor duurzame scheepsbouw

14:32

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag 1 november 2016 met een ruime meerderheid een motie aangenomen over de Stimuleringsregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). In de motie van de ChristenUnie (Eppo Bruins) wordt het ministerie van Economische Zaken opgedragen om in 2017 de SDS-regeling met een budget van 5 miljoen euro te realiseren. Deze regeling is cruciaal om een gelijk speelveld voor de maritieme industrie in Europa te kunnen behouden. Ook wordt daarmee de toepassing van duurzame innovaties aan boord van nieuwe en bestaande schepen gestimuleerd.

Duurzame scheepsbouw

De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en –ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies, aan boord van verschillende scheepstypen voor zee en binnenwateren, maar ook aan boord van mobiele offshore eenheden. Andere oplossingen die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip gedurende de levensduur, vallen tevens onder de beoogde regeling.

Investeringen in schone technologie

De SDS-regeling biedt oplossingen voor het knelpunt, dat investeringen in schone technologie vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de zware internationale concurrentie, veel te traag op gang komen. De scheepvaart is per vervoerstonmijl een schone vervoersmodaliteit, maar kan veel schoner worden. Met toepassing van schone technologie wordt een belangrijk maatschappelijk doel gediend: een lagere milieubelasting. Niet alleen langs de Nederlandse delta en kust, maar ook wereldwijd middels export.

Gelijk speelveld

Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology neemt waar dat zonder deze regeling werven in andere Europese landen orders wegkopen met behulp van hun nationale regelingen voor innovatiesteun. Een gelijk speelveld in Europa is voor de sector essentieel om speler te kunnen blijven in de uiterst competitieve internationale scheepsbouwmarkt. Net als bijvoorbeeld de Duitse overheid kan de Nederlandse overheid met deze regeling de sector een steun in de rug geven om grensverleggende en innovatieve oplossingen versneld te verwerken op unieke schepen of eerste schepen van een serie, die daarmee prototypes zijn. Voor een ruime meerderheid van de Tweede Kamer telde dit belang zwaar bij het stemmen voor de motie.

Tags: , , Last modified: 3 november 2016
Sluiten