Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Mogelijk tweehonderd windmolens langs Friese kust

14:24

images

In het hernieuwde overheidsplan ‘Structuurvisie Wind op Land’ van begin april zijn wijzigingen opgenomen over te plaatsen windmolens in het IJsselmeer. In eerste instantie waren er plannen om over een lengte van twaalf kilometer – van Kornwerderzand tot Breezanddijk – windmolens worden geplaatst langs de Afsluitdijk. Ook zou een rij van zes kilometer langs de friese westkust worden geplaatst. De afstanden zijn nu omgekeerd. In de praktijk betekent dit dat de windmolens bijna tot aan Hindeloopen toe zullen worden geplaatst. Het besluit om de Afsluitdijk deels te ontzien is  ‘gegrond op bestuurlijke afspraken’, aldus het rapport.

100 MW Windmolenparken

De plannen passen allemaal binnen het overheidsbeleid om in 2020 zo’n 12000  Megawatt aan windenergie op te wekken, waarvan 6000 MW op land. Hieronder worden dus ook windmolenparken vlak voor de kust in bijvoorbeeld het IJsselmeergebied gerekend. Om de effecten van windturbines op het landschap te beperken en de afwisseling van landschappen  te behouden houdt het plan windmolenparken van minimaal 100 MW aan. Hiervoor zijn 11 concrete gebieden aangewezen: Eemshaven, Delfzijl, N33 (ook Groningen), Drentse Veenkoloniën, Wieringermeer, IJsselmeer Noord, Flevoland, Noordoostpolderdijk, Rotterdamse haven, Goeree Overflakkee en de Krammersluizen. In het Markermeer zijn geen molens meer gepland.

Hek om het IJsselmeer

De Hiswa, Sportvisserij Nederland, het Watersportvebond en de Vereniging voor de Beroepschartervaart (BBZ) hebben bij de Nederlandse overheid via een zienswijze aangegeven dat er goed nagedacht moet worden waar deze molens geplaatst gaan worden. ‘Enerzijds moet voorkomen worden dat ons vaargebied ingeperkt wordt door het bouwen van windmolenparken midden in het IJsselmeer, anderzijds gaat bij plaatsing van windmolens op de Houtribdijk en Afsluitdijk het weidse karakter verloren. Het idee ontstaat dan dat er “een hek om het IJsselmeer” gezet wordt. Dit kan grote gevolgen hebben voor de toeristische sector, en dus ook voor ons product.  We hebben inmiddels ook een gesprek gehad met een grote  exploitant van windmolens. Hen hebben we aangegeven dat plaatsing van nieuwe (grotere) molens op de dijk tussen Lelystad en Ketelbrug de minste bezwaren opleveren, en af te zien van plaatsing langs de Houtribdijk en Afsluitdijk.’ Aldus de BBZ.

 

Tags: Last modified: 25 april 2013
Sluiten