Nieuws

Wereldprimeur: energie-eiland voor Belgische kust

Maar is een kunstmatig eiland wel zo goed voor de Noordzee?

11:27

energie-eiland België

Voor de kust van België komt in 2024 het eerste energie-eiland ter wereld. Netbeheerder en ontwikkelaar Elia noemt het project in een persbericht een ‘elektriciteitshub’. Het eiland zal nieuwe windmolenparken op de Noordzee verbinden met het Belgische vasteland. Daarnaast vormt het eiland de eerste schakel in een Europees offshore elektriciteitsnetwerk, wat in de toekomst flink zal uitbreiden richting onder andere Engeland en Denemarken. Hoewel meer groene energie gebruiken natuurlijk goed is voor het milieu, is het nog de vraag of het kunstmatige eiland dat zelf ook is.

Bouwplannen

Windmolenpark op de Noordzee. Foto: Ad Meskens.

Het Prinses Elisabeth Eiland komt te liggen in de Prinses Elisabeth windzone op de Noordzee, 45 kilometer uit de kust van Oostende, meldt Elia. Het krijgt een oppervlakte van 12 hectare (of 24 voetbalvelden), een haven en een helikopterplatform. Vorige week won TM EDISON de aanbesteding die uitgeschreven was door de ontwikkelaar. De bouw van de fundering van betonnen caissons start in 2024 en zal 2,5 jaar duren. Daarna moeten ze de hoogspanningsinfrastructuur nog aangeleggen. Deze kabels zullen de opgewekte stroom van de Prinses Elisabeth windzone bundelen en zo België voorzien van meer windenergie. Hierdoor zal België het gebruik van schadelijke fossiele brandstoffen flink kunnen terugdringen.

Eerste schakel Europees netwerk

Naast het overbrengen van de opgewekte stroom van windmolenparken naar het vasteland, heeft het eiland ook een meer toekomstgerichte functie. Het eiland zal namelijk een belangrijke eerste schakel worden in het uitbreidende Europese offshore elektriciteitsnetwerk. Het eiland en de bouwplannen van meer windmolenparken in de Prinses Elisabeth zone leveren een grote bijdrage aan de Europese klimaatdoelstelling om in 2050 ruim 300 gigawatt offshore windcapaciteit te hebben.

Goed voor het milieu?

Hoewel milieuorganisaties als WWF en Greenpeace achter het project voor duurzame energie staan, plaatsten ze vorig jaar ook kritische kanttekeningen, zo meldt Knack in een nieuwsbericht. De aanleg van het kunstmatige eiland verstoort namelijk mogelijk de natuurlijke omgeving onder en boven water.

Mogelijk ontwerp van het eiland. Bron: Elia.

Projectontwikkelaar Elia ontwierp het eiland wel zo, dat negatieve effecten op de natuurlijke omgeving volgens de organisatie minimaal zijn. Meer informatie over hoe de projectontwikkelaar met het “Nature Inclusive Design” de verstorende effecten zoveel mogelijk probeert te beperken, volgt binnenkort echter pas. Elia benoemt nu slechts dat de vorm en oriëntatie van het eiland negatieve gevolgen voor de omgeving tegengaan.

Windmolenpark in beschermd natuurgebied

Natuurorganisaties hebben daarnaast ook felle kritiek op het feit dat volgens de gepubliceerde plannen een deel van de toekomstige windmolenparken in een Natura 2000-gebied terecht zal komen. Natura 2000-gebieden zijn bij de Europese wet duidelijk beschermde natuurgebieden, ook op zee. De berichtgeving over de bouwplannen is echter voortvarend en in oktober 2022 stond ook de Belgische minister van de Noordzee al vierkant achter het plan, schrijft Knack.

Intussen loopt er nog steeds een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden van een “natuurproof” windmolenpark in een Natura 2000-gebied, meldt de Belgische overheid. En “wanneer uit de passende beoordeling blijkt dat er significante negatieve effecten kunnen optreden, kan het project niet worden uitgevoerd.” aldus het verslag. Enige negatieve invloed op de beschermde natuur is dus helaas wel te verwachten. De resultaten van het onderzoek verschijnen in het eerste kwartaal van dit jaar.

Hetzelfde verslag meldt dat de buitengrenzen van het bouwgebied al vaststaan volgens het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) van België. Dit betekent gelukkig ook dat de routes voor de pleziervaart, onder andere richting het Verenigd Koninkrijk, vrij zullen blijven. Het energie-eiland is in ieder geval erg goed nieuws is op het gebied van groene energie voor België en Europa. Nu is het alleen nog afwachten of de bouwplannen ook voor de Noordzee zelf goed uitpakken.

Omslagfoto: Elia.

Tags: , Last modified: 10 maart 2023
Sluiten