Bestemmingen

Nu mag het! Varen tussen de molens

16:28

Vanaf 1 mei 2018 zijn drie windparken voor de Nederlandse kust opengesteld voor schepen met een lengte tot 24 meter. Het betreft het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), Prinses Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen (LUD) voor de kust van Noordwijk.

Overzicht: wat mag er wel en wat mag er niet?

Maar wat mag er wel en wat mag er niet? Rijkswaterstaat heeft een mooi overzicht gemaakt waarin alles overzichtelijk staat beschreven. Klik HIER voor het overzicht! Voor een uitgebreidere uitleg en tips en tricks kun je de ‘Gedragscode voor veilig varen door windparken er op naslaan. Hier vind je naast de regels ook nog veiligheidstips om op een juiste manier door de windparken te varen.

Gebruik van ruimte

(c) ANP/Remko de Waal

De Noordzee is één van de drukst bevaren zeeën van de wereld. Deze drukte zal de komende jaren toenemen, onder meer door de aanleg van windparken. Daarom is het van belang dat de ruimte in deze zee zo goed mogelijk wordt benut. De Nederlandse overheid streeft naar een efficiënt en meervoudig gebruik van de ruimte in deze zee. Het openstellen van de Nederlandse windparken voor kleine scheepvaart draagt daaraan bij. Windparken op zee waren nu niet toegankelijk voor derden. Maar omdat de windparken veel ruimte innemen op het toch al drukke Nederlandse deel van de Noordzee, is in 2015 besloten om deze regel aan te passen.

(c) ANP/Remko de Waal

Openstelling per 1 mei 2018

Onder strikte voorwaarden is het nu dus mogelijk om door de windparken (OWEZ, PAWP en LUD) te varen of om deze te gebruiken voor een beperkt aantal activiteiten van medegebruik zoals sportvisserij. Overtreden van de voorwaarden of betreden voor openstelling wordt gezien als een strafbaar feit en zal als zodanig vervolgd worden. Overigens worden niet alle windmolenparken opengesteld. Ook na 1 mei 2018 zijn de Gemini-windparken Buitengaats en ZeeEnergie ten noorden van de Wadden nog gesloten gebied.

 

Omslagfoto: Credit: andjohan/Flickr-CCL
Tekst via Rijkswaterstaat.nl

 

Tags: , , Last modified: 22 april 2021
Sluiten