Actueel, Nieuws

Drie vaarroutes tussen Ameland en Terschelling

10:34

Van Ameland naar Terschelling kunnen schepen nu uit drie routes kiezen. De meeste schepen kiezen daarbij voor de veiligste route door de Blauwe Balg. Vanaf halverwege de maand juli is er een extra vaarroute tussen de eilanden, namelijk de vaarroute Waardgronden. Als veel schepen deze kortere route kiezen krijgen de zeehonden en vogels langs de geul bij de Blauwe Balg meer rust.

Rust voor de natuur

Vaarroute waardgrondenVlak naast de Blauwe Balg is een hoge zandbank de rustplaats voor tientallen zeehonden en duizenden vogels. De dieren worden hier vaak verstoord. Om ze zoveel mogelijk rust te geven, wordt een extra alternatieve route geopend.

Ook in het gebied van de Waardgronden ten zuiden van de Blauwe Balg komen in mei en juni veel zwangere zeehonden voor. Ze zoeken hier rust om hun jongen te werpen. In die periode zijn ze zeer gevoelig voor verstoring door scheepvaart. Als in juli de zeehonden zijn geboren, vertrekken de moeders met hun jongen uit dit gebied. Zodra dit het geval is wordt de route door de Waardgronden opengesteld. Gele tonnen geven aan waar de doorvaart is toegestaan. De openstelling wordt bekendgemaakt op de website www.nautin.nl en via twitter @blauwebalg.

Pilotproject

De nieuwe tijdelijke route Waardgronden is een pilotproject in het kader van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee. Dit plan heeft als doel de balans tussen vaarrecreatie en natuur in de Waddenzee te verbeteren. Op enkele kwetsbare plekken worden daarom oplossingen gezocht, voor zowel natuur als recreanten. Binnen het Actieplan werken zo’n twintig organisaties samen, zoals natuurorganisaties, verenigingen op het gebied van watersport en overheden.

 

Tags: Last modified: 23 juni 2015
Sluiten