Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

De puzzel van 6000MW windenergie op land

10:55

windmolenparkkleinDe meest recente ontwikkelingen in de gigantische puzzel van 12 procent duurzame energie in 2020, waarvan 6000 megawatt aan windenergie op land, laten zien dat er nog een hoop stukjes omgewisseld moeten worden. De locatie, het formaat en de vorm van windmolenparken in het Markermeer en IJsselmeer zijn nog verre van gekristalliseerd.

Markermeer gevrijwaard
Zo komt het grote windmolenpark voor de kust van de gemeente Waterland en IJmeer in het Markermeer er definitief niet. De gemeentes zijn tevreden terwijl de puzzel weer is een stukje is opengebroken. Ook het voorgestelde windmolenpark van 100-250MW voor de Friese Westkust heeft een opdonder gekregen. Het zou van 3,2 kilometer uit de kust, naar 6,4 kilometer verschoven worden.

Belanghebbenden
Windpark Friesland B.V. is namens de gedeputeerde staten van Friesland in gesprek met vertegenwoordigers van Kornwerderzand en Makkum (bewoners, ondernemers, plaatselijk belang), Visserijbond, Sportvisserij Nederland, Vereniging van Toerzeilers, Waddenvereniging, Friese Milieufederatie, It Fryske Gea, Stichting het Blauwe Hart en de  Vogelbescherming. Dit overleg betreft ook het grotere windmolenpark in het IJsselmeer van 250-400 megawatt.

Spreiding
De provincie kijkt nu naar de mogelijkheden voor de sanering van oude windmolens op land en de compensatie daarvoor en financiële participatie voor inwoners van dat gedeelte van Friesland. Ook wordt er gekeken naar verdere spreiding tegenover juist meer concentratie van windmolenparken. Na de zomer komen de Gedeputeerde Staten met uitsluitsel hierover.

Milieu Effect Rapportage
Verder gaat de Milieu Effect Rapportage Commissie onderzoeken wat het effect is op milieu, toerisme, dorpen en streken van de variërende turbinehoogte en concentraties. Zo zouden de grootste varianten van 100 tot 150 meter hoogte voorzien moeten worden van rode knipperende veiligheidslichten.

Veschillen
Cartoonist Frans Faber maakte voor comité Hou Friesland Mooi alvast een doembeeld van het uitzicht uit Makkum. Er naast een impressie van Friesland B.V. De grootte en de vorm van de puzzel ‘Windenergie op land’ alswel de stukjes ervan, vallen vooralsnog niet op hun plaats….

cartoon_windturbineskleinzicht vanuit makkum

Tags: Last modified: 24 mei 2013
Sluiten