Onderhoud & klussen

Stroom of storing

22:57

‘Functioneert de apparatuur zonder problemen, ga er dan niet aan rommelen,’ raadt een installateur ons aan. 

• Wel is het zaak om de accu’s na te lopen. Wanneer de boot een aantal maanden niet wordt gebruikt – en de accu’s dus niet worden bijgeladen – vindt ontlading plaats. Bij open loodaccu’s ligt het gemiddelde rond de drie procent ontlading per maand. Bij gelaccu’s bedraagt de gemiddelde maandelijkse ontlading één tot anderhalf procent.

• Ongeacht of u de accu’s tijdens de winterperiode hebt ontladen en opgeladen of dat u er niets aan hebt gedaan, is controle van de toestand van de energiebronnen in het voorjaar nodig. Volgens leveranciers van moderne laadapparatuur (druppelladers) is het geen probleem de accu’s de gehele winter op de lader aangesloten te laten staan.

Overweegt u de stroombronnen in het voorjaar te vervangen, kijk dan of de geïnstalleerde lader voldoende capaciteit heeft. Zeker als de loodaccu’s plaats moeten maken voor bijvoorbeeld gelaccu’s is een nieuwe berekening vereist. In het algemeen kunt u er van uitgaan dat de benodigde capaciteit van een lader tien tot vijftien procent moet bedragen van het totale ampèrage van de accu’s.

• Bij het nalopen van het elektri-citeitssysteem is het goed om de bedrading kritisch in ogenschouw te nemen. Het kan namelijk zijn dat de gebruikte kabels te dun zijn voor het werk dat ze moeten doen. Dat levert weerstand, dus stroomverlies op. De juiste dikte is afhankelijk van het geïnstalleerde systeem en er is in algemene zin weinig over te zeggen. Aan advies van de vakman valt meestal niet te ontkomen.

Tags: Last modified: 9 april 2021
Sluiten