Nederlandse wedstrijden

Dit verandert er voor je ORC-rating

20:47

Gedurende het jaar zijn meerdere commissies van het ORC druk bezig om het ratingsysteem te verbeteren. De berekeningen worden voortdurend verfijnt en dit resulteert ieder jaar in een nieuwe ratingprogramma met gewijzigde ratings. omdat berekeningen voortdurend worden verfijnd. Doel van de wijzigingen is om het wedstrijdzeilen nog eerlijker te maken.

Digitaal lijnenplan

Een van de belangrijkste wijzigingen in 2019 is het mogelijk maken van een online controle van het digitaal lijnenplan. Als basis voor de rating, maakt het ORC-programma gebruik van een digitaal lijnenplan van de romp. Voor ieder ontwerp met elke kiel- en/of roerconfiguratie is er een apart lijnenplan. Zo zijn er meer dan 12.500 lijnenplannen in de ORC-database. De lijnenplannen zijn lokaal worden opgeslagen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat een ratingbureau niet van het optimale bestand gebruik maakt. Om dit op te lossen heeft het ORC alle lijnenplannen een kwaliteitskeurmerk gegeven. Voordat het ORC-certificaat gemaakt wordt, vindt er online een check plaats met de internationale database en wordt het kwaliteitskeurmerk weergegeven.

(A)symmetrisch

Een andere wijziging heeft betrekking op boten die zowel met een symmetrische als met een asymmetrische spinnaker varen. Die boten kunnen dus ook varen met zowel een boegspriet als een spinnakerboom. In het verleden rekende het programma uit met welke configuratie je het snelste zou varen, ongeacht hoe er werkelijk gevaren werd. Momenteel kan aangegeven worden als de asymmetrische spinnaker enkel op een boegspriet wordt gevaren.

Bron: Watersportverbond.nl
Omslagafbeelding: via watersportverbond

Tags: Last modified: 22 april 2021
Sluiten