Bestemmingen

Tolheffing op Duitse wateren

07:10

Duitsland wil tol heffen voor het gebruik van vaarwegen en -water. Niet alleen de binnenvaart, maar ook zeilers en andere watersporters zouden volgens het plan vanaf 1 januari 2016 een vignet moeten aanschaffen voor gebruik van het vaarwater. Dit laat de Duitse regering weten na vragen van de Duitse politieke partij Bündnis 90, beter bekend als Die Grünen.

Duitse waterenDe opbrengsten van het vignet moeten bijdragen aan het onderhoud van de waterwegen. De huidige 80 miljoen euro aan belastinginkomsten vanuit de scheepvaartsector is niet voldoende om de 1,5 miljard euro te dekken die het ministerie van Verkeer in onderhoud en beheer van de waterwegen steekt.

Protest

Het is niet de eerste keer dat de Duitse regering met een dergelijk plan komt. Tien jaar geleden waren er reeds plannen om een vignet voor de pleziervaart in te voeren. Na protesten van watersporters werd het plan van tafel geveegd.

Wat het nieuwe vignet moet gaan kosten is nog niet duidelijk. In het gefaalde wetsvoorstel van tien jaar geleden zou een vignet tussen de 60 en 90 euro kosten en moest de overheid rond de 7,5 miljoen euro leveren. De verwachting is dat de nieuwe tolheffing uiterlijk 2017 ingaat.

Tags: , Last modified: 18 maart 2021
Sluiten