Bestemmingen

Hoe ‘vol’ zijn de waddenhavens nou echt?

07:22

Om ons heen horen we zo nu en dan van watersporters dat ze niet richting de Waddeneilanden willen varen omdat ze ‘bang’ zijn dat er geen plek is. Toch leert onze eigen ervaring dat er meestal wel een mouw aan te passen valt. Hoe ‘vol’ zijn de waddenhavens in het hoogseizoen nou echt? Om hier antwoorden op te krijgen spraken we met Jook Nauta, voorzitter van de Stichting Jachthavens Waddeneilanden.

“We hebben een periode met een aantal heel drukke dagen,” vertelt Nauta. “Dan kunnen we inderdaad niet direct garantie bieden op een plaats. Het verschilt per haven wat je dan kunt doen, als je niet meteen een goede plek kunt krijgen.” Nauta vertelt het hieronder.

© Jook Nauta

Texel
“Op Texel kun je eigenlijk altijd wel binnen de havenmond plaatsnemen. Dan heb je bijvoorbeeld een provisorisch ligplaats in de gemeente- of verenigingshaven. De volgende dag kun je bijna altijd rekenen op een gewenste plek.”

© Foto Flying Focus

Vlieland
“De haven van Vlieland kent eigenlijk de meeste drukte en ligt het vaakst vol. Op het moment dat de veiligheid in het geding kan komen, worden de schepen niet meer toegelaten. Dan kun je een (anker)plekje zoeken op de rede van Vlieland. De dag erop vinden er altijd wel verschuivingen plaats. Daarover lichten de havenmeester in rubberboten de wachtenden in. De havenmeesters halen ze dan op.”

© Foto Flying Focus

Terschelling
“De drukte op Terschelling is wisselend. Toch zijn er binnen wel wat provisorische ligplaatsen te bedenken als het echt vol ligt. Gemiddeld verblijven de passanten maximaal drie nachten in de waddenhavens en door dat gegeven vinden ook op Terschelling veel wisselingen plaats.”

© Jook Nauta

Ameland en Schiermonnikoog
“Op Ameland en Schiermonnikoog is er eigenlijk weinig reservecapaciteit. Als er geen plek meer is, moeten de schippers een alternatief zoeken. Bijvoorbeeld droogvallen net buiten de haven. Bij deze havens moet je er rekening mee houden dat je ze bij gemiddeld hoogwater kunt bereiken als je niet meer dan ca. 1,45 meter diep steekt. Dat is voor zeilboten al snel een probleem.”

Havenbezetting op waddenhavens.nl

De havenmeesters spannen zich ervoor in om iedereen in elk geval de dag na aankomst een mooie plek te bieden. “Op de website waddenhavens.nl zie je een schema waarin je de bezetting per Waddenhaven kunt zien. Meermaals per dag wordt dat schema bijgewerkt. Dat wordt gedaan aan de hand van wat de havenmeesters de komende tijd in hun havens verwachten. Als je ziet dat de haven vol is, dat wordt aangegeven met de kleur rood, dan is het niet aan te bevelen om nog koers richting dat eiland te zetten. Ook als de beschikbaarheid zeer beperkt is (aangegeven met een oranje kleur), loop je het risico dat je niet meteen de goede ligplaats hebt. Wacht dan even een paar dagen tot de drukte wat is afgenomen.”

Op het wad varen is avontuurlijk. “Het weer, de wind en het getij hebben veel invloed op de drukte in de havens. Maandagochtend 9 augustus, toen het hard waaide en er buien werden voorspeld, stond er bijvoorbeeld geen een haven meer op rood. Als er slecht weer wordt voorspeld, komt er vaak snel weer ruimte in de havens. Naderhand heb je meestal goede kans op een plek.”

© Foto Flying Focus

Zes weken topdrukte

“Wat ook goed is om te vermelden, is dat de drukke periode maximaal zes weken duurt. In het voor- en naseizoen is er altijd plaats. In juni is er zelfs geen een keer een volle haven geweest. Dan is eilandhoppen echt heel relaxt.”

Omslagfoto: © Jook Nauta

Tags: Last modified: 10 augustus 2021
Sluiten