Actueel

Zijn munitiestortplaatsen in zee gevaarlijk?

13:20

Voor de Nederlandse kust bevinden zich twee munitiestortplaatsen. Ter hoogte van IJmuiden en Scheveningen*. Hoe ziet de munitie eruit? En is deze nog steeds gevaarlijk? Zeilen ging hierover in gesprek met kapitein T.B. van den Berg van het ministerie van Defensie.

* De stortplaats ligt dichter bij Scheveningen, maar er wordt gesproken over Hoek van Holland.

Kustverdediging Atlantikwall. (c) Johannes Hähle.

Kunt u meer vertellen over de munitie zelf?

“Een rapport van TNO in opdracht van Rijkswaterstaat over de munitie in de Noordzee (gedateerd in 2012) geeft aan dat de stortlocaties voornamelijk middenkaliber (20-40mm) en grootkaliber munitie (31-200mm) bevatten. Daarnaast liggen er waarschijnlijk enkele vliegtuigbommen en enkele zeer grote kalibers (28cm) van de toenmalige kustverdediging (Atlantikwall).”

Wanneer is de munitie precies gestort?

“De munitie in de Noordzee is direct na de Tweede Wereldoorlog gestort, op 20 mijl uit de kust, ter hoogte van IJmuiden en Hoek van Holland.”

Waarom is deze munitie destijds gestort?

“Na de oorlog werd de minister van Marine en Oorlog belast door het kabinet met het opruimen van ongebruikte oorlogsmunitie. Destijds werd het in diep water storten van onbruikbare munitie als de snelste en veiligste methode beschouwd; hiervoor is ook een vergunning afgegeven.”

(c) Pixabay.

Hoeveel munitie is er gestort?

“Bovengenoemd rapport van TNO vermeldt dat er voor de kust van IJmuiden zo’n 30.000 ton munitie ligt. Bij Hoek van Holland ligt zo’n 20.000 ton munitie. Dit is een schatting.”

Is de munitie momenteel nog gevaarlijk?

“In 2001 is uit geborgen munitielichamen (TNO-rapport PML 2001-A6) gebleken dat de corrosie van de munitie in de Noordzee zeer langzaam verloopt. Dit in combinatie met de sterke stroming en dus de grote mate van verdunning met zeewater, zijn de uiteindelijke concentraties schadelijke stoffen in het water zeer laag. In 2006 heeft Defensie aanvullend onderzoek laten doen (TNO-DV 2006 A387) naar de milieurisico’s van munitie in de Noordzee. Uit een monsterkamer van munitie voor de kust van IJmuiden is toen gebleken dat er geen aantoonbare belasting van het ecosysteem is, ten gevolge van munitiestort. De aard en de omvang van de verontreinigingen, als gevolg van het vrijkomen van energetische materialen en metalen in het water en de bodem, zijn daarvoor te gering. Binnen het stortgebied geldt een anker- visserij- en duikverbod, zodat de (resten van) de munitie ongemoeid blijft.”

De situatie.

PAS OP!

Sinds 1 augustus 2013 zijn deze gebieden verboden voor al het scheepvaartverkeer. Er is veel verwarring ontstaan. Op de kaart staat dat het gebied vermeden dient te worden, maar in de wet (artikel 8) staat dat varen boven een munitiestortplaats daadwerkelijk verboden is.

Het verboden gebied voor IJmuiden ligt binnen de geografische posities:
 52° 32.15’ N 004° 04.82’ E
 52° 34.04’ N 004° 04.82’ E
 52° 34.65’ N 004° 02.22’ E
 52° 32.79’ N 004° 02.22’ E

Het verboden gebied voor Scheveningen ligt binnen de geografische posities:
 52° 15.45’ N 003° 51.42’ E
 52° 12.45’ N 003° 51.42’ E
 52° 12.45’ N 003° 48.32’ E
 52° 15.45’ N 003° 48.32’ E

Omslagfoto: Public Domain Pictures.

Tags: , Last modified: 11 januari 2018
Sluiten