Actueel

Skûtsje Joure vaart SKS niet uit

13:03

De vlag hangt halfstok op het Skûtsje van Joure. Maandag 7 augustus is bekend gemaakt dat ze zijn uitgesloten van verdere deelname aan de SKS dit jaar. Volgens het bestuur van de SKS voldoet het schip niet aan de gestelde originaliteit regels. Het mastbeslag hangt te hoog, na herhaaldelijke waarschuwingen hebben ze het niet aangepast. Joure heeft dit niet aangepast wegens veiligheidsredenen.

Het is een lastige discussie tussen SKS en Joure. Volgens het bestuur van de SKS is het toegepaste mastbeslag op het nieuwe tuig van Skûtsje Joure niet origineel. De door Joure toegepaste ring (krans) is 22 centimeter hoog en hieraan is een scharnierend oog gelast waaraan de zeilval is bevestigd. De adviescommissie van de SKS wordt deze toepassing als niet origineel gezien. De genoemde ring moet aan de ‘normale maatvoering en eisen’ voldoen, zo heet het SKS bestuur aan Joure gemeld. Er zijn alternatieven voorgesteld waarin het Skûtsje mag werken. In eerste instantie was dit door een ring toe te passen in de oude situatie. Op vrijdag 4 augustus, een dag voor de start van de SKS, heeft de commissie het voorstel gedaan de ring aan te passen naar een maximale breedte van 14 centimeter met daarop een vast (dus niet scharnierend) oog bevestigd.

Onveilige methode
Joure is van mening dat de voorgestelde methode niet veilig is, zo schrijven ze op hun website (http://www.jousterskutsje.nl/):
Voor ieder skûtsje is krachtens de Formule 2016 berekend hoeveel vierkante meter zeil elk skûtsje mag voeren. Krachtens de regels over het silhouet mag het grootzeil minimaal 63,5% en maximaal 66,5% van het totaal aantal vierkante meters zijn. Kleiner mag niet, groter ook niet. Ook is de vorm (verhoudingen onder-, achter-, boven-, voorlijk en diagonaal) dwingend voorgeschreven. Daarnaast geldt dat de mast (tot aan bovenkant hommer) maximaal 16.30m mag zijn.

Deze set regels samen hebben voor Joure als gevolg dat er bovenin de mast te weinig ruimte is om het grootzeil te zetten. Het grootzeil is met de zeilsval via een blok bevestigd aan de ring op de hommer. Om zowel voor als aan de wind het grootzeil voldoende speling te geven, is er ruimte nodig tussen de bevestiging van de seilsfal aan de krans en de gaffelbek. Is die ruimte onvoldoende, dan worden de krachten op het materiaal te groot. De lengte van de seilsfal is dan te klein om de noodzakelijke draaiing van de gaffel om de mast mogelijk te maken. Er komen (bijvoorbeeld bij een klapgijp) hevige krachten op de bouten, sluitingen, het blok, de gaffelbek en de seilsfal te staan, waar deze niet tegen bestand zijn.

Een ring van 22cm met een scharnierend oog is minimaal nodig om voldoende ruimte te creëren tussen krans en gaffelbek. Dit volgt onder meer uit krachtberekeningen en extern deskundig advies. Joure heeft, om tegemoet te komen aan het originaliteit standpunt van de SKS, de lengte al teruggebracht van 50cm boven de hommer (met vast oog) naar 22cm boven de hommer met scharnierend oog. Een kortere afstand met bovendien een vast oog is onveilig en daarmee onacceptabel.

Alsof we al 100 jaar onveilig zeilen
Schipper Dirk Jan Reijenga van Skûtsje Joure kiest voor veiligheid boven originaliteit. “Ik wil alleen veilig het water op, ik ben eindverantwoordelijk voor mijn bemanning.” Het ingenomen standpunt heeft Reijenga samen met zijn bemanning en bestuur genomen. De reactie van Douwe Visser van Skûtsje Sneek: “Het is onzin. Dat zeggen ze gewoon om hun standpunt kracht bij te zetten. Net alsof we al 100 jaar onveilig zeilen.”

Het bestuur van de SKS en de overige schippers vinden het jammer dat het zo moet gaan, maar regels zijn regels en iedereen moet zich hieraan houden. De Skutsjevloot vaart het kampioenschap uit met 13 Skutsjes.

Tags: Last modified: 8 september 2017
Sluiten