Actueel

Noordzee Club: vernieuwde competitie in 2020

14:13

Day 1 North Sea regatta, Scheveningen, the Netherlands, Friday, 18th of May 2018.

Zeilers in ORC en IRC gemeten boten strijden al jaren met veel enthousiasme om de Noordzee Club Verbondsbezem Competitie en Nederlandse Kampioenschappen. De laatste jaren klonken er onder de zeilers steeds vaker geluiden dat de competities weer eens aangepast moesten worden. Om daar gehoor aan te geven, heeft de Noordzee Club meerdere veranderingen doorgevoerd. Deze leiden tot een vernieuwde competitie in 2020.

De Noordzee Club (NZC), als organisatie van de ORC en IRC wedstrijdklassen, inventariseerde de wensen van de zeilers via een enquête. Ook werd er in 2018 volop over gediscussieerd tijdens de jaarlijkse ‘Dag van het Wedstrijdzeilen’. Aansluitend op deze discussie werd begin 2019 een Focusgroep gevormd. Deze bestaat uit ervaren en bekende (zee)zeilers met kennis van evenementorganisatie en zelf frequente deelnemers aan deze events. Opdracht aan deze Focusgroep was het maken van een inventarisatie van de wensen van de zeilers. Op basis van die wensen kwam de Focusgroep met een advies aan het bestuur van de NZC voor een vernieuwde en laagdrempelige Noordzee Club Verbondsbezem Competitie.

Klik op de afbeelding op naar de website van de Noordzee Club te gaan.

Veranderingen roepen altijd weerstand op

De Focusgroep heeft haar bevindingen en advies tijdens de Dag van het Wedstrijdzeilen eind november 2019 in het clubhuis van de WV Braassemermeer aan de aanwezigen gepresenteerd. Vervolgens liet het bestuur van de NZC weten hoe ze het advies integraal overneemt en verwerkt in de nieuw gestructureerde Noordzee Club Verbondsbezem Competitie.

“Veranderingen, hoe gewenst en goed ook, roepen ook altijd wat weerstand op en suggesties tot aanpassingen,” schrijft de Noordzee Club op de eigen site. “Zo ook deze veranderingen in de competitie. Het bestuur heeft geluisterd naar alle opmerkingen en suggesties welke tijdens, en voortkomende uit, de Dag van het Wedstrijdzeilen zijn gedaan. Zoveel mogelijk suggesties zijn nu ook verwerkt, zolang ze niet te veel afbreuk doen aan de uitgangspunten.”

Uitgangspunten advies

Die uitgangspunten op basis van de wensen van de zeilers en de Focusgroep zijn als volgt:

Concentratie naar drie grote Key Events
– Breed georganiseerd voor ORC, IRC, TwoHanded tot ongemeten boten;
– Uitstekende organisatie op het water en de wal;
– Aandacht voor jeugd;
– Laagdrempelig;
– Liefst ook NK’s gelijktijdig;
– Events verspreid over het land en het jaar;
– Key Events krijgen in de jaarcompetitie een hogere score t.o.v. Regionale Events;
– Wens om de Key Events potentie te geven door te groeien naar ‘Cowes Week-achtige’ evenementen.

Regionale Events naast de Key Events
– Bestaande regionale events blijven enorm belangrijk;
– Kunnen kleiner van opzet zijn en meer richten op regionale zeilers en behoeftes;
– NZC stimuleert samenwerking tussen verschillende Regionale Events;
– Doorgroei naar Key Event status is mogelijk.

Meer info

Het bestuur van de NZC realiseert zich dat niet alle zeilers en organiserende verenigingen al hun wensen ingevuld hebben zien worden. De uiteindelijke keuze voor de Key Events voor 2020 is op basis van de eerdervermelde criteria en na lang beraad tot stand gekomen. Voor de ORC-4 klasse in 2020 is er een uitzondering gemaakt om het verre reizen te beperken. Voor de TwoHanded worden de offshore races, zoals de Veronica Race die na jaren weer op de agenda staat, zwaarder gewogen om naast de stimulans voor de events, ook deze klasse te bedienen. Alles met het doel om het inshore- en offshore zeilen en haar zeilers in Nederland zo breed en goed mogelijk te dienen en te stimuleren.

Klik hier om meer te lezen over de Key Events, de Regionale Events, de Verbondsbezem Competitie 2020 en over de Nederlandse Kampioenschappen.

Omslagfoto: Sander van der Borch

Tags: , , , , , Last modified: 6 januari 2020
Sluiten