Actueel, Nieuws

Wat verandert er in het BPR in 2016?

15:14

Per 1 januari 2016 wordt het nieuwe Binnenvaartpolitiereglement (BPR) van kracht. Welke wijzigingen zijn voor de zeiler relevant?

KiteTender wordt kitesurfer

De KiteTender wordt voortaan geschaard onder de kitesurfers. Dat houdt in dat de door een kite voortbewogen boot alleen nog maar op de officiële kitesurfplekken mag varen. De erkenning als officieel vaartuig is leuk, maar de nieuwe regels maken het varen met de KiteTender erg moeilijk, zei bedenker Peter Renssen eerder tegen Zeilen. Niet geheel toevallig verschenen enige tijd later tekeningen van een KiteTender-romp met zeilen op internet.

Handboek marifonie ook digitaal toegestaan

Voorheen was het noodzakelijk om het Handboek marifonie op papier aan boord te hebben. Sinds 1 januari is het ook toegestaan om het handboek slechts in digitale vorm te kunnen raadplegen. Uit de tekst van het BPR wordt niet geheel duidelijk om welk Handboek voor de marifonie het gaat, maar volgens de woordvoerder van het verantwoordelijke ministerie gaat het om jaarboek van 2015 Wetgeving voor de Binnenvaart, Deel III, marifonie, uitgegeven door SDU.

Inland AIS verplicht voor sommige schepen

Hebt u een zeiljacht van meer dan 20 meter (een groot schip), dan bent u verplicht om op vaarwegen van de klasse CEMT I of hoger, de boot uit te rusten met een Inland AIS-apparaat.

Mistsein voor veerponten valt af

Veerponten die niet op radar varen, hoeven niet meer verplicht het mistsein te gebruiken (een lange stoot en vier korte stoten). Deze maatregel valt af omdat het sein in de praktijk nauwelijks meer hoorbaar was voor andere schepen, vanwege de verbeterde geluidsisolatie in stuurhuizen.

Doorvaart gele lichten ook bij roodgroen toegestaan

Wordt de brug geopend of gesloten en staan er naast de gebruikelijke lichten ook gele lichten aan? Dan mag u, mits uw schip beperkte hoogte heeft, doorvaren. Bij één geel licht kunt u tegenliggers verwachten, bij dubbel geel is het éénrichtingsverkeer in uw voordeel.

Beperkingen vaarweg Lemmer-Eems

Het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal zijn toegevoegd aan de lijst van vaarwegen waarbij de vaarweggebruikers aan een aantal regels zijn gebonden. Het is onder andere verplicht om een motor (standby) te hebben en ook is bij slecht zicht het gebruik van radar verplicht.

De volledige bekendmaking van de wijzigingen is te vinden via op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-395.html

De tekst van het nieuwe BPR, waarin de wijzigingen zijn doorgevoerd, wordt per 1 januari 2016 geplaatst op: http://wetten.overheid.nl/BWBR0003628/geldigheidsdatum_23-12-2015

Tags: Last modified: 30 december 2015
Sluiten