Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Waddenvereniging vraagt mening over windmolens

14:42

Voor de toekomst van het waddengebied vraagt de Waddenvereniging gedurende de maand december naar de mening van haar leden. De vereniging heeft een enquête opgesteld om een gezamenlijk standpunt in te nemen over windmolens in het waddengebied. Volgens plannen moeten de drie waddenprovincies in tien jaar tijd het dubbele vermogen aan elektriciteit gaan leveren. Vraag is, of leden van de Waddenvereniging kiezen voor behoud van het unieke natuurgebied of voor duurzame energie.

Waddenvereniging in dilemma

De waddenprovincies vragen de Waddenvereniging vaak om haar mening te geven over nieuwe plannen voor windmolens in het waddengebied. Aan de ene kant ziet de Waddenvereniging de noodzaak van duurzame energieopwekking ook als belang voor de toekomst van het waddengebied. Aan de andere kant is het een uniek natuurgebied van internationale betekenis waar jaarlijks miljoenen mensen genieten van de rust, ruimte en de weidsheid van het landschap. De uitslag van de enquête gebruikt de Waddenvereniging om het standpunt over windenergie te herijken.

WaddenWindmolens hebben naast effect op de natuur, ook invloed op de beleving van het wad. Hoe men het wad ervaart is lastig in cijfers uit te drukken. Daarom vindt de Waddenvereniging de mening van haar leden zo belangrijk. Josje Fens, medewerker klimaat en energie bij de Waddenvereniging: ‘De Waddenvereniging heeft bijna 45.000 leden en donateurs. Wat ze gemeen hebben is dat ze allemaal wadliefhebbers zijn. Toch wordt er verschillend naar het gebied gekeken. Wat die verschillen precies zijn en waar de gemene delers liggen als het over windenergie gaat, daar willen we graag achter komen.’

Verdubbeling energieopwekking

In tien jaar tijd moeten de drie waddenprovincies het door windenergie opgewekte vermogen, meer dan verdubbelen. De drie waddenprovincies hebben afspraken met het Rijk gemaakt om 6000MW wind op land mogelijk te maken. Circa 2000 MW moet komen van windmolens die in het waddengebied of aangrenzend aan het waddengebied komen te staan. Daarnaast wordt sinds kort onderzocht of een deel van de geplande windmolens op zee dichter bij de kust geplaatst kan worden. Dit gaat om een opwekking van circa 4400 MW. Een van de zoeklocaties ligt vlak boven de Waddeneilanden.

Toekomst van de wadden

De uitdaging voor de vereniging is niet alleen om een standpunt te benoemen dat kan rekenen op steun van de achterban, maar ook dat er rekening wordt gehouden met het nationale en internationale belang van de Wadden. ‘Momenteel lijkt het meer een handjeklap per provincie. Terwijl de vraag zou moeten zijn, hoe wil je dat Nederland er over 20 jaar uit ziet. Welke gebieden zijn dan geschikt en welke niet’, aldus Josje Fens.

De Waddenvereniging behartigt de belangen van het waddengebied namens haar leden. Een representatief deel van de leden wordt telefonisch benaderd. Daarnaast hebben alle leden de mogelijkheid om tussen 6 december en 31 december de online vragenlijst in te vullen. Tijdens een extra ledenvergadering op 22 februari gebruikt de vereniging de resultaten voor een debat, waarbij de vereniging haar standpunt over windmolens in het waddengebied herijkt. Kijk voor meer informatie en de online vragenlijst op www.waddenvereniging.nl/windenergie

 

Foto: Marijke Hesseling, www.marijkehesseling.nl

 

Last modified: 11 december 2013
Sluiten