Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Nieuw Waddengebied in Markermeer

16:12

Een Waddeneiland opspuiten onder de Houtribdijk ter hoogte van Lelystad moet het slibprobleem in het Markermeer oplossen. Daarnaast wordt het een natuurparadijs voor mensen, vogels en waterdieren.  Samen met andere opgespoten eilanden wordt het een nieuw Waddengebied. Dat is althans het plan van Natuurmonumenten.

Nog dertig miljoen
Het plan is om volgend jaar met de bouw van het eerste eiland te starten, dat in 2017 klaar moet zijn. Met een gift van de overheid komt het plan nu een stuk dichterbij. De ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur & Milieu hebben nu beide vijftien miljoen euro toegezegd. Al eerder kreeg het natuurproject Marker Wadden vijftien miljoen van de Postcodeloterij. Naar verwachting zal het eerste eiland 75 miljoen gaan kosten. De resterende dertig miljoen wil men uit het bedrijfsleven halen. Bij zestig miljoen durft men de start van de bouw van het eerste eiland aan.

Slibmotor
De techniek die zal worden toegepast bij de aanleg van het eiland heeft nu al interesse gewekt in het buitenland. Voor de nieuwe baggertechniek ‘slibmotor’ zal wordt eerst een ring aangelegd. Troebel water wordt helder gemaakt en gescheiden van het slib, dat in de ring wordt gespoten. Daarna moet het inklinken.

Het plan is nog niet zeker: naast dat het begrote bedrag nog niet geheel binnen is, valt het Markermeer onder de bescherming van Natura 2000 en zijn er meerdere vergunningen vereist. Het eerste eiland moet vijfhonderd hectare groot zijn en daarnaast worden, verspreid over vijfhonderd hectare, geulen en slenken aangelegd die het slib moeten vasthouden. Het hele gebied moet uiteindelijk honderdduizend hectare in beslag nemen.

Kijk voor details op de website van Natuurmonumenten.

Tags: Last modified: 28 januari 2013
Sluiten