Actueel

Betere bevaarbaarheid voor jachthavens in het IJsselmeergebied

09:08

Heb jij er weleens last van dat je boot te diep steekt en je een haven niet kunt binnenlopen, terwijl dat eerder wel mogelijk was? Dat kan komen doordat sinds 2018 het (lagere) winterpeil in het IJsselmeergebied al vanaf 15 augustus in kan gaan. Voorheen was dat 1 oktober. Het regioteam IJsselmeer/Markermeer van het Watersportverbond heeft samen met HISWA-Recron gepleit voor een compensatieregeling bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie komt nu met een bedrag van € 12,1 miljoen voor extra uitdieping van geulen en havenbekkens.

Door het flexibele peil (Peilbesluit IJsselmeergebied) kan er beter worden ingespeeld op de ecologische omstandigheden en de behoefte aan zoet water. De keerzijde van de medaille is dat een lagere waterstand midden in het vaarseizoen voor problemen kan zorgen bij watersporters die een haven willen aandoen. De toegang tot de havens wordt te ondiep. Daarom heeft het ministerie € 12,1 miljoen beschikbaar gesteld voor extra uitdieping van geulen en havenbekkens. Inmiddels is de 1e fase van € 7 miljoen beschikbaar gesteld. Later volgt de resterende € 5,1 miljoen. Er wordt een vast bedrag per m² gebaggerde waterbodem gesubsidieerd.

Jachthaven of vaargel

De regeling Tijdelijke subsidieregeling bevaarbaarheid jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied is bestemd voor gemeenten, provincies, waterschappen, andere rechtspersonen en ondernemers die een jachthaven of vaargeul beheren in het IJsselmeergebied. Het gaat om jachthavens en vaargeulen buiten de primaire waterkering. Dat is goed voor zo’n  242 jachthavens, met ruim 36.000 ligplaatsen.

Klik hier voor meer informatie over de regeling op de website van de Rijksoverheid.

Tags: , , , Last modified: 10 november 2020
Sluiten